Ukategorisert

Forskningsprosjekt førerløse busser – Gjesdal er med!

Gjesdal kommune har fått forskningsmidler til et prosjekt om førerløse busser.
Prosjektmidlene har vi fått sammen med andre partnere fra Europa. Forum Virium Helsinki vil lede prosjektet. Det er en gruppe som arbeider sammen med Helsinki kommune, næringslivet og innbyggerne om å utvikle nye (digitale) løsninger for problemer som innbyggerne møter i byen.En av disse handler om å frakte folk fra kollektivknutepunktene, f. eks. sentrale bussholdeplasser, den siste strekningen til husene deres eller til andre steder de ønsker å komme til, f. eks. arbeidsplassen eller der de ønsker å handle. Antakelsen er at om det finnes fleksible løsninger for dette, så vil det være lettere for folk å la bilen stå, noe som vil være en fordel for miljøet og for utviklingen av mer attraktive byer og tettsteder.I prosjektet skal det undersøkes om førerløse busser er egnet til dette formålet. Per i dag er ingen by eller sted forberedt til bruk av førereløse busser. Det er mange juridiske og andre spørsmål som ikke er avklart, f. eks. hvem er ansvarlige hvis den bussen kjører på noen? Må bussen kjøre på en egen trasé? Vil folk tørre å bruke bussen? Vil bussen oppleves som fleksibel nok til at folk synes det blir et reelt alternativ til bilen? Disse og flere spørsmål skal undersøkes i løpet av prosjektperioden.

Om vi får en testbuss på Ålgård er derfor ikke avklart ennå. Vi er med i prosjektet som norsk partner og skal kartlegge og undersøke den norske situasjonen. Andre partnere er fra Finland, Nederland, Portugal og Hellas.

Målet med prosjektet er å finne ut hvilke spørsmål som må avklares, foreslå løsninger for disse spørsmål og teste løsningene i virkeligheten. Vi håper selvsagt at vi klarer å finne løsninger for Ålgård (sammen med Fylkeskommunen og Kolumbus for øvrig), slik at vi kan teste en førerløs buss også her.

FABULOS logo - Klikk for stort bilde

Følgende partnere er med i prosjektet:

Forum Virium Helsinki Oy som koordinator, Metropolia University of Applied Sciences i Finland, Ministry of Economic Affairs and Communication fra Estland, Lamia kommune fra Hellas, Sociedade de Transportes Colectivos fra Porto i Portugal, Helmond kommune fra Nederland og Gjesdal kommune.

Hentet fra Gjesdal kommune:  https://www.gjesdal.kommune.no/nyhetskarusell/forskningsprosjekt-forerlose-busser-gjesdal-er-med.518826.aspx