Kommune

Kan budsjettet i Brussel påvirke kommuner i Norge?

For Norge som et uttalt nei-land og en nasjon som ved flere anledninger har latt folket stemme over medlemskap i den Europeiske union, kan det være lett å tenke seg at det europeiske prosjektet er helt uten betydning. Det har ofte vært oss og dem, unionstanken kontra nasjonalkjærligheten, enten er du med, eller så er du imot. Uten å måtte behøve å flagge side i den tidligere så betente EU-debatten, vil vi med dagens utfordringer som globalisering, sikkerhet, klima eller demografiske endringer, ikke så lett lengre kunne si at det er; oss og dem! Våre handlinger og prioriteringer går praktisk talt over landegrenser og på tvers av folkeslag.

The Butterflyeffect – ble en metafor for våre sensitive avhengigheter av hverandre i forhold til kaosteorien. – Kan sommerfuglens vingeslag i Brasil utløse en tornado i Texas? spurte Edward Lorentz, den amerikanske meteorolog i 1972. Det var en spissformulering av hans erfaring med beregning av været ved hjelp av kraftige regnemaskiner. Han fant at ørsmå forandringer i et system kan ha meget store og uventede konsekvenser i et annet.

I vår iver med å beskytte våre egne verdier og ressurser har vi kanskje forminsket vår avhengighet til Europa. Våre hender har i perioder på et anstrengt vis klemt så godt rundt de godene vi på så uforskyldt vis har fått, at vi ikke engang har foldet dem ut for å ta i mot det som andre faktisk er villige til å gi oss.

EU har i lengre tid diskutert hvordan veien videre skal legges. De møttes i Roma under noen marsdager 2017 og la frem «The White Paper» – her erkjenner kommisjonen de viktige utfordringer som ligger foran oss, med vår trygghet, Europas velferd og det multikulturelle samfunnet. «The White Paper» ble starten på denne diskusjonen. Kommisjonen reflekterte over 5 ulike scenarier på hvordan de skal stake ut veien videre. En; de kan forsette i samme spor, to; gjøre mindre sammen, tre; la noen få gjøre enda mer, fire; utføre en radikal re-design av hele prosjektet, eller fem; gjøre enda mer sammen for å møte utfordringene.

EU har iallefall innsett at status quo ikke er et alternativ, men de erkjenner at budsjettet må forenkles, bli mer fleksibelt, utvikles enda mer strømlinjeformet, og legge til rette for mer effektiv benyttelse av pengene. I følge Gunther H. Oettinger kommisjonær for Budget and Human Resourses vil fremtidens prioriteringer for kommisjonen være klinkende klar; det er to prioriterte programmer som jeg helt spesielt vil beskytte fra ethvert budsjettkutt, det ene er Erasmus+, og det andre er Horisont 2020! Kort sagt er vår fremtid innovasjon og ungdom!

EU-sommerfuglens vingeslag har i det siste rammeprogrammet Horisont 2020 allerede påvirket kommune Norge med sine bevegelser. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland er imponert over hva norske kommuner og fylkeskommuner har fått til internasjonalt. I hard konkurranse med aktører fra hele Europa, har de lykkes godt i det europeiske forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont 2020, sier hun.

Det er verd å merke seg at to relativt små kommuner, Gjesdal og Modum, har klart å vinne gjennom med sine prosjekter om henholdsvis førerløse minibusser og satsing på å få barn til å trives bedre på skolen. Regjeringen Solberg har tidligere uttalt at Norge aktivt skal «hente» mer av disse midlene tilbake til norske bedrifter, institusjoner og offentlige aktører. Når alt kommer til alt, er ikke 121 millioner kroner, av et budsjett som over 7 år bevilger 80 milliarder euro så veldig mye. Både Forskningsrådet, regjeringen, Innovasjon Norge og EU heier på at lokale myndigheter mer aktivt skal involvere seg i Horisont 2020.

Derfor må kommunene parallelt med at EU forbereder sitt neste rammeprogram post-2020, forberede og ikke minst posisjonere seg, slik at de kan la seg bevege av denne enorme innovasjonsmuskelen. Da kan det vise seg at relativt små forandringer i EU budsjettet kan få store og uventede konsekvenser for norske kommuner, når de skal finne frem til sine innovative løsninger innen helse, utdanning, transport, klima og velferd i de neste årene.