Kommune

Mer innovasjon i verdensklasse med Horisont 2020

I tre hele dager har en liten delegasjon fra Asker kommune vært i det som best kan kalles et verdensmesterskap i offentlig innovasjon. Hendelsen har funnet sted i den eksotiske byen Dubai i De forente arabiske emirater.

Det er bare å si med sportsutøveren Heidi Weng: Vi bøyer oss i hatten! Asker kommune har med sin innovative Velferdslab så til de grader satt stedet på kartet med sin deltakelse i finalen under World Government Summit 2018. Førsteplassen gikk imidlertid til Mobilized Constructions fra Kenya for sitt arbeid med å legge til rette for trygg infrastruktur, økonomisk utvikling og jobbskaping til steder som myndighetene har vanskeligheter med å nå.

Midt i blant statsleder, næringslivstopper og celebre skuespiller som Goldie Hawn og Robert DeNiro, har prosjektleder Ingrid Blichfeldt ved strategi og samfunn og Karina Bjønbakk fra NAV Asker frontet velferdslaben. Den er et prosjekt hvor kommunen gir innbyggere med en vanskelig livssituasjon et samordnet og helhetlig tjenestetilbud.

For å møte de offentlige utfordringene, som det vedvarende økonomiske presset, stadig økende forventninger fra innbyggerne, mer kompleks problemstillinger, er det helt nødvendig å øke nivået av innovasjon i det offentlig sektor, slik som Asker kommune er i ferd med å gjøre. Norges samlede FoU innsats utgjorde 1,71 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) i 2014. Dette nivået har vært stabilt de siste 20 årene. Norge ligger dermed betydelig bak gjennomsnittet for Norden og OECD-området. Norge rangeres ofte som nummer 10–15 på internasjonale innovasjons-indekser, mens de andre nordiske landene gjerne er helt på topp. På EUs European Innovation Scoreboard (EIS) 2016 regnes Norge som en moderat innovatør på en 16. plass blant landene.

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020, er en prioritert finansieringskilde for norske institusjoner. Prosjektsamarbeid og sampublisering med europeiske kolleger har økt betydelig gjennom årene. Sammenlignet med de andre nordiske landene har Norge et stort forbedringspotensial når det gjelder å søke og motta midler gjennom EU, særlig innenfor Horisont 2020 – Health, demographic change and wellbeing som er en av sju samfunnsutfordringer (societal challenges).

Asker velferdslab som er en ny måte å organisere offentlige tjenester på for innbyggere med sammensatte utfordringer og som har behov for tverrfaglige tjenester er utviklet gjennom bruk av tjenestedesign, kan forhåpentligvis hjelpe norske myndigheter til å krype enda lengre opp på innovasjonindeksen til OECD. Med internasjonal drahjelp vil forhåpentligvis Asker også i fremtiden være en leverandør av offentlig innovasjon i verdensklasse.

Asker velferdslab fikk også utdelt et Best Practice Certificate under European Public Sector Award (EPSA) i Maastricht i november 2017. Utmerkelsen gis til de mest innovative, og effektive tiltak i offentlig sektor i Europa.

Du kan lese mer om OECD sin beskrivelse av Asker Velferdslab her: http://www.oecd.org/gov/innovative-government/embracing-innovation-in-government-2018.pdf