Erasmus+

Erasmus+ med virtuell utveksling av ungdom

Oslo regionens Europakontor skriver på sine nettsider om lanseringen fra Europakommisjonen om det nettbaserte utvekslingsprosjektet ”Erasmus+ Virtual Exchange”. I løpet av de neste to årene skal prosjektet gi økte ferdigheter til minst 25.000 unge ved bruk av digitale verktøy.

Prosjektet åpner for virtuell utveksling mellom de 33 landene som allerede deltar i Erasmus+, samt Algerie, Egypt, Israel, Libanon, Libya, Marokko, Palestina, Syria og Tunisia. I fremtiden kan ordningen bli utvidet til andre deler av verden. Alle aktivitetene som tilbys gjennom portalen vil være en del av et utdanningsprogram eller organiserte prosjekter for unge. Online-versjonen av Erasmus+ skal være et komplementerende tilbud til det tradisjonelle mobilitetsprogrammet.

Erasmus+ Virtual Exchange vil være en plattform for modererte diskusjoner, transnasjonale prosjektgrupper, åpne nettkurs og opplæring i beslutningspåvirkning. Unge studenter, akademikere eller arbeidere fra ulike land kan for eksempel møtes på plattformen en gang i uken for å diskutere ulike problemstillinger, basert på utsendt forberedelsesmateriell.

I løpet av forberedelsesfasen ble det skapt interesse for programmet blant universiteter og ungdomsorganisasjoner. 50 partnerskap har allerede blitt inngått, og 40 personer har fått opplæring som moderatorer.

Har du spørsmål kan Osloregionens Europakontor kontaktes.