EU kommisjonen Horisont 2020

EU Kommisjonen introduserer «Mission: Possible»

Bildet er hentet fra FILMWEB

I disse dager er Tom Cruise tilbake som Ethan Hunt i filmene Mission: Impossible. Denne gangen er selveste Preikestolen en av destinasjonene. Et oppdrag går selvsagt feil, og det får fatale konsekvenser for verden. Når Ethan Hunt forsøker å ta på seg oppdraget, begynner CIA å sette spørsmål til hans motiver. De blir derfor stående ovenfor et intenst kappløp mot tiden for å forhindre en global katastrofe.

Det er lite sannsynlig at EU kommisjonen har latt seg inspirere av Ethan Hunt i arbeidet med å finne løsningene på de globale utfordringene som henger over oss. Men sannheten er at de kommer til å benytte vesentlig større ressurser på å utføre oppdraget enn Hunt hengende over Preikestolen.

Etter midtveisevalueringen av Horisont 2020 har kommisjonen hyret inn flere spennende aktører til dugnad for å finne de beste virkemidlene i det neste rammeprogrammet for forsking og innovasjon kalt FP9. En av de virkelig fargerike personene som i flere år har utført oppdrag for kommisjonen er Mariana Mazzucato. Hun er professor i innovasjonsøkonomi og har skrevet en av de viktigste og mest kontroversielle økonomibøkene så langt i dette tiåret.

The Entrepreneurial State (Anthem Press, 2013) er hennes bestselger og her skriver hun at staten ikke skal nøye seg med å spille andrefiolin og utelukkende la markedet bestemme utviklingen. Mazzucato mener at statens rolle ikke skal være begrenset til bare å fasilitere for det private næringslivet, og dermed komme som en reddende engel i tilfeller hvor markedet svikterTvert imot skal staten både komponere og dirigere økonomiens symfoni, for det er en oppgave markedet ikke mestrer.

Hennes viktigste narrativ bunner i at det offentlige er den virkelig store innovatøren i verden. Hadde det ikke vært for offentlige finansieringer av nyvinninger de siste årene hadde vi ikke hatt en Smartphone, kun en dum skjerm uten innhold. Innholdet er mer eller mindre utviklet av offentlige aktører sponset gjennom organisasjoner som DARPA, CERN, eller US military.

Offentlig innovasjonsfunding av innholdet i en Iphone.png
Skjermdump TED Talks

Uansett, Mazzucato har også slått an tonen hos kommisjonens og ekspertgruppen som anbefaler neste rammeprogram med å introdusere begrepet: Mission-oriented impact-focused approach. Det er grunn til å ta ad nota Mazzucato’s perspektiv, noe ekspertene som evaluerer det kommende rammeprogrammet, også har gjort. Mange land som Norge, Sverige, Tyskland, Frankrike, Danmark, Sveits og institutter som The Gulild, BusinessEurope og LERU er alle svært positive til den nye orienteringen rundt missions.

I følge forskningsrådet som har sendt sin uttalelse om det nye fokus for FP9 oppfatter de «missions» som en oppdragbasert tilnærming ved å gå direkte fra en problembeskrivelse til å definere målbare forbedringer og hvilke løsninger som skal oppnås innen en fast bestemt tid. Rapporten fra Mazzucato trekker frem fem hovedkriterier for utvelgelse av missions:

  1. De skal være dristige og inspirerende med stor grad av samfunnsrelevans
  2. Ha en klar retning; målrettet, målbare og tidsavgrenset
  3. Være ambisiøse, men realistiske forskning og innovasjons-tiltak
  4. Være tverrdisiplinære, tverrsektorielle og involvere bredt
  5. Åpne for flere bottomUp løsninger

Kommisjonene nøyer seg ikke med dette. Bærende for denne oppdragsorienterte tankegangen skal være FNs bærekraftsmål. Så de kommende EU-prosjektene skal fokusere på å finne oppdrag som møter utfordringene i bærekraftsmålene på en svært direkte måte.

For norske kommuner er dette en interessant utvikling. Flere kommuner arbeider nå med å implementere FNs bærekraftsmål i sin planstrategi. Røyken, Hurum og Asker kommune har vedtatt denne tilnærmingen i bygging av den nye kommunene. Bergen og Ålesund arbeider også med det samme perspektivet.

Sammen med at kommunene arbeider ut lokale varianter av bærekraftsmålene og finner indikatorer for å måle effekten opp mot de 17 målene, burde EU kommisjonens initiativ for FP9 være en gavepakke. Dette kan bli et Mission: Possible for kommunene i årene fremover. Tør de være med?