EU kommisjonen Horisont 2020 Innovasjon Kommune

Hvor smarte er vi?

I Aftenposten i dag skriver teknologikommentator Joacim Lund: Smartbyinitiativer er datadrevne. De smarteste byene samler, sammenstiller og tilgjengeliggjør data, slik at byen selv eller eksterne selskaper kan bruke dem til å utvikle tjenester som gjør byen mer attraktiv for innbyggerne. Oslo «vet» at data er den nye oljen, alle har sagt det i ti år, men av en eller annen grunn har de ikke fått ut fingeren, og dermed forblir Oslo en dum by mens byer som Stockholm, København, Helsinki og til og med Göteborg blir stadig smartere.

lund

Det er et faktum at Norge ikke har en eneste by på topp 30-listen, mens både våre naboland i sør og øst har byer innenfor topp-10 plassering. Denne trenden bekreftes av indikatorrapporten hvor Norges samlede FoUI innsats utgjorde 1,71 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) i 2014. Dette nivået har vært stabilt de siste 20 årene. Norge ligger dermed betydelig bak gjennomsnittet for Norden og OECD-området. Norge rangeres ofte som nummer 10–15 på internasjonale innovasjonsindekser, mens de andre nordiske landene gjerne er helt på topp. På EUs European Innovation Scoreboard (EIS) 2016 regnes Norge som en moderat innovatør på en 16. plass blant landene.

Norge har i praksis lunket etter, mens resten av utøverne i Europa har stukket fra oss. Mens vi har drevet innovasjonstrening for å vinne løp mot utøvere fra 2000-tallet, har nå Smart City sine egne Klæbo’er utviklet seg selv og spisset sine virkemiddel for å vinne konkuranssen mot dagens utøvere. I race’et som nå har startet for å oppnå status som Smart City er vi nødt til å ta en realitysjekk og orke å måle oss opp mot de beste i klassen. Skal Norge med en av de mest sentrale byene i landet krype opp på topp-10 listen, eller i beste fall komme inn på listen for verdens smarteste byer i Future Today Institutes (FTI), som i dag trones av Abu Dhabi, må vi være smarte å ta i bruk de midlene som kreves for å oppnå beste resultatene.

I rapporten som FTI har lagt frem over de 30 smarteste byene i verden, finnes nesten halvparten av dem i EU sonen. Tar en med byer som Tel Aviv er de 15 ledende Smart City’er i nasjoner som er berettiget deltakelse i flere av EU’s rammeprogram. Det jo er interessant i seg selv. Etter å ha benyttet det siste halvåret på å studere deltakelse i EU rammeprogrammer kan det virke som at deltakelse i EU sin viktigste forskning og innovasjonsmuskel Horisont 2020, er et suksesskriterium for langsomt å krype opp på Smart City listen.

Det gledelige er at nå at Norge kan komme etter. Trondheim søkte i november for tredje gang om å bli Smart City gjennom EUs Horisont 2020 program. Med støtte fra EU kan vi oppfylle vedtatt klimapolitikk raskere og utvikle nye smarte løsninger for framtidens byer, forteller Silja Rønningsen.

Oslo kommune er ifølge Forskingsrådet, ingen nybegynner i EU, og er med i flere prosjekter støttet av EUs syvende rammeprogram FP7. I byen triller for eksempel fire elvarebiler finansiert av prosjektet FREVUE som går frem til 2017. Omsorgsbygg er med i energieffektiviseringsprosjektet ZenN. I år er kommunen med i to nye søknader til Horisont 2020. Oslo kommune har sammen med TØI og SINTEF lenge fulgt med på utlysningene fra EU. TØI så en mulighet allerede i 2013 og inviterte Oslo kommune med. Oslo har et godt omdømme i Europa på miljømessig transport med mange elbiler og ladeinfrastruktur. Det kan ha bidratt til at flere byer ble med i CITYLAB-konsortiet.

Stavanger er fortsatt den eneste byen i Norge med status som fyrtårnby i Horisont 2020-programmet. Mange har latt seg inspirere av Triangulum, som har bidratt til at Stavanger legges merke til internasjonalt når det gjelder byutvikling i retning av smartere samfunn for deg som innbygger, sier prosjektleder Gerd Seehuus. Noen av iniativene til Trianglum er Systemer for energistyring og innovative videoløsninger skal testes i 100 private hjem, for å senke energiforbruket. Tre batteridrevne busser blir testet ut i ordinær rutetrafikk og store datamengder samles nå i en nettskyløsning som skal håndtere data fra hele prosjektet. Målet er økt bruk av åpne data. Dette vil gjøre det lettere for byene som skal lære fra oss å gjenta løsningene i sin by.

Personlig tror jeg Oslo, Stavanger eller Trondheim med sine forankrede strategier og fremtidig deltakelse i Horisont 2020 kan være en av byene i Norge som kommer inn på topp-30 listen til Future Today Institutes. Skal jeg holde en knapp på en enkelt by, tror jeg Stavanger lirker seg først inn på lista. De har kommet ved hjelp av EU midler litt raskere i gang med Smart City initiativet. Det skal bli interessant å se om min antakelse kan bli riktig og hvor raskt det eventuelt kan skje!