Kommune KS

Ingen grunn til panikk!

I forrige uke avholdt KS sitt kommunal politisk toppmøte (KPT) på SAS-hotellet i Oslo. Her samlet det seg mer enn 600 ordførere, rådmenn og andre kommunale toppledere. Temaet for årets toppmøte er digitalisering, og overskriften for dagen er “Ingen grunn til panikk”. Noen har ment at tittelen sender feil signaler, men det er det ingen grunn til, sa styreleder i KS #ks Gunn Marit Helgesen i sin åpningstale:

– Tvert imot! Når vi setter digitalisering som overskrift og hovedtema for Kommunalpolitisk toppmøte – og for Rådmannssamlingen i morgen – er det nettopp et kraftig uttrykk for at vi tar utfordringene på alvor, sa Helgesen. Hovedattraksjonen under denne rådmannssamlingen tisdag i forrige uke var det interessante «gevinstguruen» Stephan Jenner. Han er en karismatisk foredragsholder som minner mer om en predikant i stilen, enn en som som pimper opp gråkledde kommuneansatte i den relativt ferske kommunale termen: gevinstrealisering.

Men som KS styreleder Helgesen sa: Ingen grunn til panikk!! Stephan Jenner hjernevasker ingen, kommer heller ikke med lykkereligion, ei heller noen lettvinte formler for å realisere gevinster i offentlig sektor. Han fungerer mer som en «pinch» og klyper forsiktig i armen til offentlige ledere og tvinger de til å stikke fingeren i jorden og bevise grunnlaget for de enkelte valg sin eksistens. Jenner sitt hovedbudskap er rett og slett å behandle forventede gevinster fra prosjektets start til dets ende. Gjøre alle valg og investeringer transparente og måle gevinstene helt fra starten fra et prosjekt til the very end.. Dette tvinger også beslutningstakere til å stå til ansvar for de valg de gjør. «Money talks» – de feilinvesteringer som gjøres kan dermed spores tilbake til riktige beslutningstakere og de må stå til ansvar for sine egne valg og disposisjoner.

Jenner synes at alt for få prosjekter legges ned når de forventede gevinstene uteblir. Det bør være stor takhøyde for å avslutte prosjekter eller endringer som ikke innfri de forventede gevinstene. Og til alle kommuner som planlegger en ny OL-søknad, «forget it! Average cost overrun in real terms of 179% – and 324% in nominal terms!» Med andre ord har aldri noen OL-prosjekt innfridd økonomisk. Med det er ingen grunn til panikk for kommuneansatte, ifølge Jenner er det like store katastrofer i privat såvel som i offentlig sektor.

Jenner sin tilnærming med å måle og forfølge gevinstene i prosjekter gir et svært interessant blikk på Europa kommisjonens perspektiv når de bevilger enorme summer euro til prosjekter over ulike programmer som Interreg, Erasmus+ og Horisont 2020. Jenner sitt 2. punkt i lynkurset for gevinstrealisering: «Start with the end i mind!» burde være som musikk i øret for EU kommisjonen som de senere år har fokusert mer på det som vil tilfalle Europa som gevinster etter de ulike prosjektenes avslutting.

Alle som har deltatt eller søkt EU prosjekter har blitt kjent med uttrykket «European Added Value»(EAV), impact eller outputs. I en Horisont 2020-søknad vektlegger offiserene som evaluerer på vegne av kommisjonen impacten som den viktigste delen av søknaden. Hvilke gevinster eller verdier vil ditt prosjekt gi Europa? Hvordan vil det forandre regionen? Hvordan vil ditt prosjekt bidra til å oppfylle kommisjonens store politiske visjon?

EU har heller ingen grunn til panikk. De er på riktig vei. Gevinstene må behandles og måles allerede i starten av prosjektet. Det er svært trolig at EU i tiden fremover vil fokusere enda mer på å dokumentere gevinster, både i den innledende søknads-delen, men også realisering av prosjektenes gevinster i slutten av prosjektet. EU har vært klar på at pengene skal benyttes mer i tråd med unionens politikk og mål. Arbeidet er startet med å utvikle Difis prosjektportal i SharePoint for EU prosjekter. Her fokuserer vi på å forfølge gevinster, EAV eller med andre ord impacten. Det er et håp at det kommuner og fylkeskommuner vil være med å utvikle dette verktøyet i SharePoint med fokus på gevinstrealisering, slik at Norge vil være i front også for internasjonale prosjekter. Ingen grunn til panikk, vi vil også i fremtiden kunne dokumentere effekten av våre internasjonale prosjekter.