EU kommisjonen

Kjære søker!

201412091349kg

Om du har tenkt å søke om EU-finansiering, har du kommet til rett sted! Denne veiledningen kan hjelpe deg med å komme i gang hvis du ikke har søkt om EU-finansiering før, men det vil også være nyttig hvis du har tidligere erfaring med våre programmer.

Det nye EU-budsjettet, eller det finansielle rammeprogrammet går fra 2014 til 2020. Vår nye generasjon EU-programmer bygger på tidligere suksesser, men forbedres og strømlinjeformes kontinuerlig. Her vil du finne at vi legger stor vekt på viktige områder for EUs fremtid som: forskning og innovasjon, transport, energi, jobbmuligheter for den yngre generasjonen og bedre konkurranseevnen til europeiske bedrifter, for bare å nevne noen. Vårt mål er klart: å øke jobb og vekst og skape en bedre livskvalitet i Europa.

En annen ting vi har fokusert på, er å redusere byråkratiet. EU har forenklet sine økonomiske regler for Europas bedrifter, byer, regioner, forskere og frivillige organisasjoner. Tilgang til EU-finansiering er nå blitt enklere enn noen gang før, og vi jobber kontinuerlig for å forbedre oss videre. Vi vil at du skal kunne bruke tid på å gjøre produktivt arbeid, ikke fylle ut skjemaer.

Denne publikasjonen er full av informasjon rettet mot deg og dine finansieringsbehov. Det gir lenker til ytterligere detaljert informasjon om bestemte muligheter. Den inneholder også eksempler og praktiske tips.

Jeg håper at veilederen gir deg nyttige råd, slik at du kan forberede din søknad om EU-finansiering. Jo flere forespørsler det er, desto bedre blir kvaliteten på prosjekter finansiert av EU, og jo større er verdien av EU-budsjettet. Dette er hva vi ønsker – et budsjett som gir gode resultater som tjener vårt folk. Jeg ønsker deg all suksess. Alle har en sjanse. Jeg ville være glad hvis denne publikasjonen hjalp deg med å ta det første skrittet mot et vellykket europeisk prosjekt.

Kristalina Georgieva
Europa-kommisjonens visepresident for budsjett og menneskelige ressurser

Last ned den EU kommisjonens guide til funding HER!