Forskningsrådet

Ulike EU-Nettverk i Norge

EU-nettverkene gir muligheter for å diskutere problemstillinger og løsninger og er en fin måte å komme i gang med å søke Horisont 2020. Her kan du finne alliansepartnere og lære av andre.

Forskningsrådet bidrar med faglig støtte gjennom de nasjonale kontaktpunktene (NCP-ene) alt etter behovene nettverket har.

EU-nettverkene vil nå ut til flest mulig aktuelle aktører i en region eller innenfor et fagområde. Det er to typer EU-nettverk:

1. Regionale EU-nettverk

Regionale EU-nettverk skal fremme deltagelse i og kompetanse om H2020 i sin region. Regionale nettverk har:

  • En regionalt samlende effekt på tvers av sektorer, gjennom å koble regionale FoU-aktører (universiteter, høgskoler og institutter) mot sluttbrukermiljøer (næringsliv, offentlig sektor)
  • Høy grad av koordinering med andre mobiliseringsaktører som ikke er direkte knyttet opp i nettverket (Forskningsrådets NCP-er, Forskningsrådets regionansvarlige, Innovasjon Norge, kompetansemeglere i FORREGON etc.)

2. Tverrtematiske EU-nettverk

Tverrtematiske EU-nettverk skal fremme deltagelse i og kompetanse om H2020 på tverrgående temaer. Kontakt Forskningsrådet eller et nettverk i ditt nærområde for å høre om dere sammen kan få til en EU-søknad.

Oversikt over EU-nettverkene og kontaktpersoner:

Regionale
EU-nettverk Prosjektbanken
Kontakt Organisasjon og relevante nettsider
Arktisk Horisont Ken H. Enoksen
T: +47 917 52 171
Ken.Enoksen@kpmg.no
KPMG AS

Facebook

Horisont Finnmark Matthias Kock
T: +47 458 18 909
Matthias.Koch@ffk.no     
Finnmark fylkeskommune
EU-nettverk
Nordland
Eivind Sommerseth
T +47 909 99 628
esommers@gmail.com
NHO
NordlandEU-nettverk Nordland
Horisont 2020
NORVEST
Jan Sunde
T: +47 413 33 828
jan.sunde@moreforsk.no
Møreforsking
ÅlesundHorisont 2020 NORVEST
EU-nettverk
Sogn og Fjordane
Zuzana Nordeng
T: +47 902 29 096
zno@vestforsk.no
Vestlandsforsking

EU-nettverk Sogn og Fjordane

HORISONT
VEST
Christian Quale
T: (+47) 51 87 52 63
Christian.Quale@iris.no
Universitetet i Stavanger

HORISONT VEST

Horizon South Norway
Agder
Karsten Aust
T: +47 474 61 900
ka@south-norway.no
Sørlandets europakontor

Horizon South Norway

EU-nettverk
Viken
Thomas Slagsvold
T: +47 920 28 334
Thomas.Slagsvold
@usn.no
Høgskolen i
Sørøst-Norge (HSH)EU-nettverk Viken
EU-nettverk
Innlandet
Per Olav Lund
T: +47 976 70 711
pol@ostforsk.no
Østlandsforskning

Tverrtematiske EU-nettverk

ENIT
EU-nettverk

Hele landet
Runar Søråsen
T: +47 990 10 187
runar@milesahead.no
ITS Norge

ENIT EU-nettverk

EU-nettverk MiljøBygg
Hele landet
Michael Klinski
T: +47 452 68 682
michael.klinski@sintef.no
SINTEF
ByggforskEU-nettverk MiljøBygg
FINN-EU
Hele landet
Reidar Buvik
T: +47 416 77 669
reidar.buvik@sintef.no
FFA (Forskningsinstituttenes fellesarena) og KS

FINN-EU

NorEUnergy
Hele landet
Berta Matas Güell
Tlf BE:  +32 499 11 68 90Tlf NO: +47 413 55 494
Berta.Guell@sintef.no
SINTEF Energy Research /
SINTEF EnergyNorEUnergy
NorEUNet 
Hele landet
Waqar Ahmed
T: +47 472 97 558
waqar.ahmed@oslo
medtech.no
Oslo Medtech
PROSIN 
Europe
Hele landet
Helene Falch Fladmark
T: +47 480 10 532
Helene@eydecluster.com
EYDE-klyngen

PROSIN

Kilde: Forskningsrådet