SMB

Virkemidler for å stimulere SMB under Horisont 2020

Her er litt informasjon om de siste endringene i startfinansiering fra EU-kommisjonen – SMB-instrumentet (en virkemiddel under Horisont 2020).

Før 2018 var det en bestemmelse om at SMB instrumentet skulle gjelde bestemte industrielle temaer (13 totalt) for finansiering. Fra og med februar i fjor ble finansiering tilgjengelig for alle typer av prosjekter uten særskilte emnebegrensninger.

Resultatene for den siste cut-off datoen i februar er ikke blitt publisert ennå, men så langt er antall tema over 2000 for fase 1 søknader. Det vil bli interessant å se om det er noen helt nye næringer som har søkt finansiering og ikke blitt dekket i tidligere utlysninger.

Detaljer om finansieringen:
Det kalles Horisont 2020 SME Instrument utlysning, og det finansierer små og mellomstore bedrifter i 3 ulike faser:

SMB-instrumentet er tredelt:
Fase 1 Deltakende SMB skal gjennomføre en mulighetsstudie over 6 måneder, for å finne ut av innovasjonsideens kommersielle og tekniske potensial. Studien munner ut i en forretningsplan, som også må presentere planer for fase 2. EU-støtten for denne startfasen er € 50.000.
Fase 2 er et innovasjonsprosjekt, hvor spesielt demonstrasjonsaktiviteter som testing, utvikling av prototyp, oppskalering, IPR og markedsanalyser skal gjennomføres. Støttebeløpet varierer fra ½ til 2½ million €, over en prosjektperiode på 1-2 år.
Fase 3 Kommersialiseringsfasen innebærer ikke direkte finansiell støtte fra Kommisjonen, men SMB i fase 1 og 2 vil kunne få veiledning om forskjellige muligheter for tilgang til risikokapital.

(OBS: Fase 3-tiltak kan gjerne gjennomføres samtidig med tilltak i fase 1 og2.)

For å øke kvaliteten på SMB-prosjektene vil Kommisjonen innføre en coaching-ordning for deltakerne i SMB-instrumentet. For nærmere informasjon om SMB-instrumentet, ta kontakt med Innovasjon Norge som er hovedansvarlig for oppfølgingen av SMB-instrumentet.

Les mer om SMB-instrumentet her: Trykk Her!