Horisont 2020

9. rammeprogram har fått navnet – Horizon Europe

Det er vanskelig å overvurdere betydningen av å gi noen et navn, sier EU kommisjonen. Navnet fanger håpet og forventningene, og markerer det første skrittet på veien videre inn i fremtiden. Disse tankene er bakgrunnen for at kommisjonen bestemte seg for det nye navnet på det niende europeiske rammeprogrammet for forskning og innovasjon. I dag kunngjorde de endelig at det vil bli døpt Horizon Europe.

I løpet av de siste årene har navnet «Horizon 2020» sendt en klar melding over hele verden: excellence. De har bygd et globalt merkenavn som verdensledende innen forskning og innovasjon. Med Horizon Europe innfører de en evolusjon (utvikling) og ikke er en revolusjon av det bestående rammeprogrammet H2020.

Navnet «Horizon Europe» taler også til vår stolthet, sier kommisjonen i sin pressemelding, fordi vår union er noe vi bør være uendelig stolte av. Alt for ofte fokuserer vi på det negative på et tidspunkt da vi skal løfte opp våre prestasjoner. Med dette nye navnet innleder vi en epoke med å annonsere EU som en suksesshistorie.