EU kommisjonen Kreativ Europa

Kreativ Europa melder om betydelig økning i budsjettet for 2021-2027

Det totale budsjettet for Kreativt Europa får en økning på 20,93%, fra 1,46 milliarder euro (2014-2020), til hele 1,85 milliarder euro for perioden 2021-2027.

For delprogrammet MEDIA er det foreslått en økning på hele 31,75%, fra 819 millioner euro (2014-2020) til hele 1 200 millioner euro for neste periode (2021-2027).

For MEDIA-programmet vil det i neste periode fortsatt legges stor vekt på «European added value», altså prosjekter og samarbeid som har en tydelig europeisk dimensjon og som kan få et viktig løft med støtte fra MEDIA. Dette er en fortsatt satsing både for å ivareta europeisk identitet og kultur, men også for å styrke den audiovisuelle bransjen i Europa i konkurranse mot store globale aktører i et digitalt marked. Videre skal det i neste programperiode legges vekt på en mer forenklet og strømlinjeformet søkerprosess, implementering av strategi for Digital Single Market, samt synergi med andre EU-programmer som Erasmus+ og Horizon Europe.