EU kommisjonen Tilskudd

Søknadsportalen for Wifi4EU åpnet og brøt sammen

Tirsdag klokken ett åpnet portalen for å søke på gratis høyhastighetsnett finansiert av EU. Pågangen fra de nesten 19.000 kommunene som hadde registrert deg var stor og portalen hadde store problemer med å gjøre jobben. Først etter nesten en time fikk kommuner bekreftelse på at de hadde lagt inn sin søknad. I går ettermiddag brøt imidlertid portalen sammen og står fremdeles ubrukelig etter et døgn med tekniske problemer.
Norske kommuner kan nå søke om støtte til gratis WiFi-soner gjennom EU-ordningen, WiFi4EU. Støtteordningen er en del av EUs strategi for et digitalt indre marked, og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) forvalter og fasiliterer utlysninger for ordningen i Norge.

Søknadsportalen til WiFi4EU åpner for innsending av søknader 15. mai kl. 13.00. Det er hittil over 100 norske kommuner som har registrert seg i søknadsportalen, og fra 15. mai kan disse sende sine søknader til behandling. Tildeling vil skje ut fra tidspunkt for mottatt søknad etter «førstemann til mølla»-prinsippet.

Kommunen må legge følgende dokumentasjon ved søknaden:

  • scannet og underskrevet samtykkeerklæring 
  • kopi av ordfører eller kommunens øverste leders ID-dokument (f.eks. ID-kort eller pass) eller dokumentasjon for at annen person som står som ansvarlig søker kan søke på vegne av kommunen (f.eks. en signaturfullmakt)

Dokumentene skal lastes opp som egne filer i et passende format (.pdf, .png, eller .jpg) under «Min konto» på WiFi4EU-søknadsportalen.

Flere utlysninger

EU legger opp til flere utlysninger fram mot 2020, med ca. en utlysning per halvår. Ved tildelinger til den enkelte kommune, utstedes det et bevis på at man har fått bevilgning på inntil 15.000 Euro. Denne bevilgningen er gyldig i halvannet år. Kommuner som søker og ikke får tildelt bevilgningsbevis, vil kunne prøve igjen ved påfølgende utlysninger.