Horisont 2020 Innovasjon

Tidenes utlysning for innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

Forskningsrådet øker innsatsen for innovasjon i offentlig sektor, og lanserer den hittil største utlysningen for innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Fire programmer lyser til sammen ut 125 millioner kroner. Søkere som ønsker det kan ifølge Forskningsrådet sende inn en skisse som en del av søknadsprosessen.

Forskningsrådets programmer HELSEVEL, FINNUT, TRANSPORT og FORKOMMUNE går sammen om utlysningen. I første omgang legges det ut en skisseutlysning med løpende frist frem til 30. august 2018.

– Utlysningen er et ledd i Forskningsrådets økte satsing på innovasjon i offentlig sektor, og en oppfølging av vår nye strategi på dette feltet. Vi vil øke bruken av samarbeidsprosjekter for forskningsbasert innovasjon i programmene som retter seg mot offentlig sektor, og dette er første gang vi prøver ut en slik samordnet utlysing, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Frivillig skisseordning
Søkere som ønsker det kan sende inn en skisse som en del av søknadsprosessen. Det er frivillig å sende inn skisse, og det er også mulig å sende søknad til hovedutlysningen uten å ha sendt inn skisse. Skissen er uforpliktende for søker, og innebærer ingen prekvalifisering av søknader.

Skissene som sendes inn vil behandles fortløpende, og alle vil få en tilbakemelding med råd og veiledning fra Forskningsrådet.

Tilbakemeldingen vil gi råd om hvilken programutlysning som antas å være mest relevant for prosjektet og også gi veiledning om utforming av en fullstendig søknad om innovasjonsprosjekt.

​ Les mer om skisseordningen PDF – 287 KB

Frist 10. oktober for fullstendig søknad
Søknadsfristen for å sende inn fullstendig søknad er 10. oktober 2018. Søkerne kan kun sende inn én søknad per prosjektleder.

Søkerne velger det programmet som er mest aktuelt, men de kan også be om at søknaden vurderes av andre programmer som deltar i utlysningen. På denne måten kan en og samme søknad bli vurdert for finansiering på flere konkurransearenaer.

Innovasjonsprosjekter for offentlig sektor

  • Et Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal utløse FoU-aktivitet som bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskapning i sektoren og hos sektorens brukere.
  • Innovasjonsprosjekter er prosjekter der offentlig sektor samarbeider med forskningsmiljøer, brukere/borgere, næringsliv og frivillige organisasjoner om behovsdrevet og kunnskapsbasert innovasjon.
  • Prosjektene skal ta utgangspunkt i erkjente behov og utfordringer i sektoren, og bygge på et reelt samarbeid mellom sektoren og FoU-miljøer.
  • Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor kan søkes av virksomheter i offentlig sektor i samarbeid med én eller flere samarbeidspartnere.

Les mer om innovasjonsprosjekt i offentlig sektor