Regjeringen Stortinget

Foreslår en nasjonal Smartby strategi

Stortingsrepresentantene Per Espen Stoknes, Siri Gåsemyr Staalesen og Torstein Tvedt Solberg mener Norge trenger en nasjonal smartbystrategi. De sier at mulighetene for innovasjon, arbeidsplasser og bedre byer for innbyggerne er enorme hvis det satses riktig og tidsnok. Slike initiativer i norske kommuner krever en overordnet nasjonal strategi som kan ramme inn satsingen og tilrettelegge med nødvendige virkemidler og støtteordninger, skriver de i sitt representantforslag til Stortinget.

Over hele verden står byer nå foran store utfordringer rundt økende urbanisering, manglende infrastruktur, større krav og forventninger fra innbyggerne, høyere teknologisk endringstakt og en økende andel eldre i befolkningen. Byenes utfordringer løses best med ny teknologi, samarbeid og tett innbyggerinvolvering. I EU-rapporten Mapping Smart Cities sies det at ifølge analyseselskapet Frost & Sullivan representerer det globale smartbymarkedet i dag en markedsmulighet på over 13 000 mrd. kroner i de neste fem årene.

Representantene sier at Norge har fordeler gjennom å være en av verdens mest teknologisk avanserte befolkninger og god digital infrastruktur. Som et lite land kan Norge bevege seg fort og dra nytte av et tett samarbeid mellom det offentlige, næringslivet og akademia. Fungerer dette samarbeidet, vil det skape verdier og teknologi som bidrar til vekst og bedre, grønnere og mer innovative samfunn.

Per Espen Stoknes, Siri Gåsemyr Staalesen og Torstein Tvedt Solberg sier at en smart by strategi kan gi:

  • Bedre mobilitet og bedre utnyttelse av byrommet gjennom å legge til rette for innfasing av selvkjørende biler eller effektive bildelingsordninger og sensorer som viser hvor det er ledig parkeringsplass, hvor det er kø eller hvor man kan finne nærmeste toalett.

  • Bedre informasjon til innbyggerne, eksempelvis om dårlig luftkvalitet.

  • Mer effektiv utnyttelse av energi og andre ressurser gjennom sensorer som styrer strømnett og gatelys og overvåker vannforsyning og driften av renovasjon.

  • Bedre beslutninger for byplanlegging.

  • Offentlig, gratis trådløskommunikasjon/WiFi.

  • Åpne og standardiserte data for utviklere og gründere.

  • Bedre og mer effektive helse- og sosialtjenester gjennom teknologi som kobler sammen smarte hjem med smarte byer.