Innovasjon

Urban innovasjon initiert av innbyggeres behov

Framtiden er urban, klimanøytral og sirkulær. Men mest av alt; den er hva vi gjør den til, sier FutureBuilt. Til årets FutureBuilt-konferanse inviterte de et knippe forelesere som med tydelige visjoner og stor lidenskap driver fram endring i byene våre – mot en mer bærekraftig framtid. Konferansen som i år ble avholdt i Asker, tok FutureBuilt 2018 opp temaer som levende byer, grønn mobilitet, sirkulær ressursbruk og klimaledelse, men det er menneskene som står bak som er det viktigste. En av de svært interessante foreleserne var Jennifer Keesmaat, inntil nylig Torontos prisvinnende byplansjef og byens bureaucratic rock star, med et bredt engasjement for bærekraftig byutvikling og et hjerte som brenner for at byene må vokse – innover.

Et av hennes hovedpoenger av hvordan Toronto utvikler seg er å involvere innbyggerne til samskaping. Ingen utvikling gjøres uten å bringe til torgs hva innbyggerne faktisk ønsker seg i sine nærmiljøer. Det er innbyggerne som initierer et samfunn som fremstår mer bærekraftig. Stadig flere ønsker å gå til sine fasiliteter. Det er ikke i første omgang ideologisk drevet frem innovasjon, men et ønske fra byens borgere. Det er et interessant perspektiv verdt å ta med seg i utvikling av norske byer.

I videoen over starter hennes innlegg rundt 59:17

Hun snakket engasjert om sin hjemby Toronto og deres tiltak for å gjøre en gjennomsnittlig grå, kjedelig og lite smarte by til en oase med mennesket i sentrum. Det komplette samfunn som bindes sammen av er rekke bevisste valg for å bevege byen i en bestemt retning. Innbyggerne skal kunne gå til de fleste daglige gjøremål som arbeid, hjem eller fritidsaktiviteter. De planlegger boliger innbyggerne har råd til å kjøpe. Høykvalitets transittsystemer. Levende sentrum, med ren luft, vann og jord. Et spektakulært front mot sjøen.