EU kommisjonen Forskningsrådet Tilskudd

Flere nye JPI Urban Europe-prosjekter innvilget

Byene er med hele veien i prosjektene som får penger fra Making Cities Work-utlysningen. De har spilt inn problemene sine og skal selv være med på å løse dem, sammen med aktører fra næringsliv, forskning og organisasjoner. Ideen bak utlysningen ligner på Mariana Mazzucatos ‘missions’-tenkning som legges til grunn for det neste rammeprogrammet fra EU, Horisont Europa. Ved å ta utgangspunkt i konkrete problemer, gjør det klart hva slags kompetanse som skal til for å løse det. Det stiller også krav til tett samarbeid mellom problemeierne – byene – og næringsliv, forskning og organisasjoner.

− Det er byene selv som har bestemt utlysningstemaene, og vi stiller krav om at alle prosjektene skal ha minst én byrepresentant som partner. Ved å involvere interessentene på denne måten, sikrer vi at resultatene av både vårt og prosjektenes arbeid blir nyttig for dem, sier Mari Solerød, initiativtaker til utlysningen og nestleder i JPI Urban Europes styre. − Dette er en pilot på hva vi håper kan bli flere såkalte ‘Innovation Actions’ fra JPI Urban Europes side fremover, avslutter Mari Solerød.

I følge Forskningsrådet er dette de nye prosjektene:
e-Inform & enlight – Digital Citizen participation and transparent decisions
MIMIC – Minimizing impact of construction material flows in cities: Innovative Co-Creation
OptiMaaS – Optimized Mobility as a Service
PlaceCity – Placemaking for sustainable, thriving cities
SimpliCITY – Marketplace for user-centered sustainability services platform
SYNCITY – Synergetic Cities for Europe

Les mer om dem på JPI Urban Europes nettsted 

Kilde: www.forskningsrådet.no