EU kommisjonen Kommune

Smartbyer og enda smartere kommuner?

Etter flere omkamper vedrørende norsk EU medlemskap og ditto sterke meninger om hva har vært best for oss, ligger nå Europabevegelsen «litt» nede, og store deler av den norske befolkning har slått seg til ro med at vi klarer oss helt fint uten den Europeiske Union.  Likevel, når alt kommer til alt, er Europa med Unionen i spissen forsatt den sterkeste motoren både for forskning og innovasjon, ikke bare i Europa, men faktisk i hele verden. Det nye rammeprogrammet Horisont Europa har vokst seg stort og rundt og EU kommisjonen putter hele 100 milliarder euro i potten for perioden 2021-2027. I løpet av den siste perioden blir det brukt nesten 700 milliarder norske kroner på forskning, utvikling og innovasjon.

Dette opplever også for nordmenn som ikke har et forhold til den Europeiske Union. Norske bedrifter, myndigheter og høyere utdanning får tilgang til dette gjennom Norges deltakelse i EØS samarbeidet med EU. Det merkes når en håndfull universiteter har fått mer en en milliard kroner til deltakelse i forskning og utvikling sammen med Europa. Det blir en vesentlig del av finansiering av deres egne institusjoner, og ikke minst utviklingen av viktig kunnskap fra disse lærestedene.

Dessverre viser erfaringer, sammen med noe forsking på området at lokale myndigheter, med andre ord kommuner, er «slakke» på å benytte seg av mulighetene som ligger i EU. Mye av dette er forklart i en usikkerhet i forhold til innbyggeres reaksjoner for hva kommuner faktisk skal engasjere seg i, basert i en liten frykt for å miste politisk makt, men også i den administrative delen av kommunene finnes det til dels uvilje til å delta i slike initiativ. Mye pga. generell EU-skepsis, men også fordommer om kompliserte prosjektforhold og derfor har de lite kunnskap om de faktiske forhold rundt ulike EU virksomheter.

For eksempel, Nordic Edge som er en norsk nasjonal klyngevirksomhet finansiert av Forskningsrådet og Innovasjon Norge, huser den største Smartby arenaen i  Norden fra 25. til 27. september i år. Flere av hovedtalerne som f.eks generalsekretær Anna Lisa Bonni og Smart Cities koordinator Bernadett Köteles-Degrendele er fra EU nettverket Eurocities, men også et stort antall andre forelesere leder prosjekter som er direkte finansiert av EU gjennom Horisont 2020 eller ulike nettverk innenfor EU sine programmer.

Medarrangør på flere av workshop’ene disse dagene er European Region Research and Innovation Network (ERRIN)  og ENoLL. ERRIN er et av de viktigste europeisk nettverk som støtter regionalutvikling for å styrke EUs forskning og innovasjonskapasitet ved å bygge et smart, bærekraftig og inkluderende Europa. Mens ENoLL er EU sitt initiativ for nettverk mellom Living Labs og defineres som et bruker-sentrert og åpent innovasjonssystem basert på organisert brukermedvirkning for å integrere forsknings- og innovasjon i fremtidens samfunn.

Enten kommuner vil det eller ikke, er Europa kommisjonens initiativ direkte involvert i utvikling av fremtidens byer og samfunn. EU har forsket på og samlet erfaringer vedrørende Smartbysatsing og laget ulike veiledninger, hjelpemaler og rammeverk, samt lagt til rette for et godt utbygd nettverk for gjennomføringen av denne utviklingen. Kommuner vil bli positivt overrasket over å se et EU som satser på; at små og store byer og samfunn skal ha en bærekraftig utvikling, med innbyggerfokus og brukermedvirkning.

Derfor burde alle norske kommuner sende sine ledere spesielt for samfunnsutvikling til Stavanger disse dagene, for å bygge nettverk med andre kommuner, men også for å ta inn over seg at internasjonalisering er et virkemiddel flere norske kommuner begynner å se nytten og verdien av. Kommunene sitter på nøkkelen for fremtidens bærekraftige og smarte utvikling, gjennom å være brukernær, ha informasjon om innbyggerne som Bigdata, men også ansvar for byer og tettsteders samfunnsutvikling. Dra på Nordic Edge konferanse og bli en enda smartere kommune.

Her kan du lese mer om konferansen:  https://www.nordicedgeexpo.org/