EU kommisjonen Kommune Tilskudd

Fossilfri passasjerferge fra Tofte med tilknytting Asker sentrum

Illustrasjon: Brødrene Aa

En nullutslipps hurtigbåt vil kunne være klar og i drift fra 2022 er konklusjonen til rapporten som HR Prosjekt og prosjektleder Kjell Ove Kalhagen har utarbeidet for fylkene Buskerud, Akershus og Oslo kommune. Hydrogen er mest fleksibelt når det gjelder tilpassing til dagens ruter og kommer best ut i en samlet vurdering. Nyskapende tekniske løsninger vil kunne føre til at dette vil kunne bli et foregangsprosjekt innen batteri- og hydrogendrift på på Oslofjorden. Pilotprosjektet vil være klimaeffektivt med betydelig reduksjon i utslipp. En nullutslipps hurtigbåt vil være en komfortabel, miljøvennlig og hurtig forbindelse på de aktuelle sambandene, konkluderer HR Prosjekt.

Fellesnemda i nye Asker vedtok enstemmig at de skal arbeide for å sikre mer og bærekraftig transport på sjøen fra Tofte i sør til Asker stasjon i nord. Dette blir et spennende prosjekt å følge, og som forhåpentligvis kan føre til mer bærekraftig transport på sjøen, og at hele Oslofjorden knyttes sterkere sammen.

Oslo kommune, Buskerud Fylkeskommune og Akershus fylkeskommune ønsker med dette prosjektet å utarbeide et beslutningsgrunnlag for om det skal iverksettes et pilotprosjekt med utslippsfri transport i indre Oslofjord basert på batteri- eller brenselscelle drift. Prosjektet skal således vurdere og evaluere disse teknologiene og på hvilken måte og hvilke av dagens ruter båten skal testes. Dette skal bygge på tidligere utredninger sammen med egne utredninger. Det teknisk/økonomiske mulighetsrommet sammen med markedsmuligheter og samfunnsøkonomiske virkninger skal stå i fokus. Prosjektet har tatt utgangspunkt i de to hurtigbåtsambandene: B20 Slemmestad – Vollen – Aker Brygge og B11 Nesoddtangen – Lysaker. Disse to sambandene er valgt for å kunne sammenlikne en nullutslippsløsning med konvensjonelle hurtigbåter, både i forhold til ruteopplegg, kostnader og miljømessige effekter.

Prosjektet tar sikte på å starte utviklingen gjennom PILOT-E fra Innovasjon Norge, men det gjenstår å se om det kan rigges på en slik måte at testing og utvikling av denne løsningen også delvis kan finansieres av midler fra EU. Det finnes utlysninger som legger til rette for innovative anskaffelser innen for Horisont 2020. Gjesdal kommune i Rogaland gjennomfører et slikt prosjekt med autonome busser. De er med på testing og utprøvingen før en eventuell anskaffelse. Blir spennende å se om det kan være noe for dette prosjektet.

Nye Asker som bygger sin nye kommune på FN’s bærekraftmål er det helt på sin plass at de har hendene på rattet i denne utviklingen, og ikke minst, bærekraftig og sømløs transport er som musikk i øret på Europa kommisjonen. Se videoen hvor fellesnemnda slipper nyheten: