Kommune Smart City

Strategidebatt og lansering av Smartbyavtale under Arendalsuka

Tirsdag arrangerte Smarte byer Norge debatt etter at Stortinget nylig stemte ned forslaget om en nasjonal strategi for smarte byer. De spurte hvordan byene selv ordner dette. Til smartbydebatten kom Nils Aage Jegstad (H) og Torstein Solberg (A) som begge var involvert i debatten på stortinget. I panelet satt også medlemmer fra Smarte Byer Norge -Nettverket som representerer kommuner, byer, FoU og næringsliv.

Nettverket lanserte også sitt initiativ kalt Smartbyavtalen. Det er starten på arbeidet med å bli enige om hvordan data skal være formatert og presenteres for de ulike interessentene. Flere byer meldte umiddelbart sin deltakelse i avtalen. Kommuner som Stavanger, Time, Fredrikstad, Ålesund, Nye Moss og Longyearbyen lokalsamfunn, samt flere større bedrifter. Disse standarden vil i følge nettverket virkelig få verdi når aktørene kan krysskoble data og utnytte disse i fremtidens løsninger, derfor er en slik avtale viktig.

Se debatten og hør hvordan kommuner og næringsliv ser på Smartbyutviklingen.


(Debatten starter ca. 10 minutter ut i videoen)