Innovasjon Kommune KS

KS vil øke FoUI i kommunene gjennom avtale med Forskningsrådet

– Vi er opptatt av at sektoren i økende grad tar i bruk forskningsbasert kunnskap, sier Jalling.

Gode nyheter for kommunesektoren
Samarbeidsavtalen er en forlengelse av dialogmøtet som fant sted i mars i år. KS og Forskningsrådet har mange felles kontaktpunkter, og et samarbeid kan være med på å sikre best mulig resultat. Avtalen nevner fire aktuelle samarbeidspunkter:

  • Vurdere felles interessepolitiske initiativer for å fremme forskning og innovasjon i kommunal sektor.
  • Utvikle og videreutvikle virkemidler og satsinger retter mot kommunal sektor.
  • Informasjonsformidling og mobilisering av kommuner og fylkeskommuner til forsknings- og innovasjonsprogrammer.
  • Forskningsformidling og spredning av forsknings- og innovasjonsresultater.

– Vi jobber nå sammen om en handlingsplan for å konkretisere samarbeidsavtalen, Vi ønsker for eksempel å videreutvikle ordningen med kompetansemegler for offentlig sektor, og jobbe videre med å styrke ordningene FORKOMMUNE og offentlig sektor-ph.d., forklarer Jalling.

Andre aktiviteter vil kunne være å bistå i arbeidet med å styrke samarbeid mellom kommuner og UH-sektoren regionalt, samt å styrke arbeidet med innovative offentlige anskaffelser. Rent praktisk vil samarbeidet organiseres gjennom minst ett årlig kontaktmøte på ledernivå mellom KS og Forskningsrådet.

– Samtidig holder vi løpende kontakt med hverandre for utvikling og gjennomføring av samarbeidsinitiativene i handlingsplanen, forteller Jalling.

KILDE: www.ks.no