Bærekraftsmålene Smart City

Google Insight avslører byenes klimaavtrykk

Den The Global Covenant of Mayors (GCoM) slipper i 2019 et helt nytt rammeverk for rapportering av utslipp av klimagasser i byene. Det nye rammeverket vil synkronisere klimadata fra byer rundt om i verden og gjøre dem tilgjengelig på tvers av alle åpne plattformer slik at byene kan lære av hverandre. Resultatene vil gjøre at byer kan kvantifisere og sammenligne resultatene med hverandre. Det blir første gang at data presenteres en slik konsekvent måte.

Amanda Eichel, administrerende direktør i The Global Covenant of Mayors for klima og energi, fortalte til magasinet Cities Today at; «innsatsen for å utvikle en klimapåvirkningsplan, og mer tydelige standarder når det gjelder datainnsamling, fremhever at det forsatt finnes hull i vår kunnskap eller teknologi.” Hun la til at rammeverket fremhever hvordan byene kan fungere «hånd i hånd med nasjonale myndigheter for å forandre politikken og utvikle innovasjon, slik at gode initiativ kan tas til flere beslutningsnivåer«.

Sammen med rammeverket blir også et nytt dataverktøy, utviklet av Google kalt The Environmental Insights Explorer, publisert. Det kommer til å koble offentlig data fra byene med privatsektor sin datainformasjon. Systemet vil spare tid og kan bruke byene for å måle den lokale virkningen. Dette vil trolig frigi mer tid og ressurser til andre tiltak for å arbeide med klimaendringene. Verktøyet bruker data fra Google Maps for å måle størrelsen og energiforbruket til boliger og bedrifter, samt å måle tettheten av utslipp fra trafikk og andre transportformer.

Byer kan bruke explorerverktøyet til å foreta kostnadslave analyser, tilpasse sine egne reduksjonsmål og spesifikasjoner, i tillegg til å se etter områder der tiltak for karbonreduksjon ennå ikke er utprøvd. All informasjon som samles vil bli offentliggjort, noe som betyr at borgere kan spore deres egne byers fremgang og danne bevisbaserte argumenter for å kreve større innsats fra lokale myndigheter. The Environmental Insights Explorer er foreløpig tilgjengelig for byene Victoria (Canada), Buenos Aires, Melbourne, og de amerikanske byene Mountain View og Pittsburgh.