EU kommisjonen Innovasjon Kommune

Larvik bidrar til bedre anskaffelsesplaner for Europa

Larvik sammen med EU blir gode på bruk av innovasjonsfremmende anskaffelser er god bypolitikk, skriver Regjeringens nyhetsbrev om EU.

1 av de 12 partnerskapene som utgjør EUs ambisiøse byprogram EU Urban Agenda har som hovedoppgave å finne frem til hvordan byer bedre kan gjennomføre innovative og sosiale anskaffelser. Formålet med partnerskapet er å adressere de utforingene europeiske byer møter når de skal gjennomføre offentlige anskaffelser på nye måter.

Medlemsbyene i partnerskapet er Haarlem (koordinator), Vantaa, Preston, Nantes, Gabrovo, München, Torino og Larvik. Medlemsstaten Italia deltar også og interesseorganisasjoner som: CEEP, ICLEI;CEMR, Eurocities, UIA, URBACT, KEINO og forskjellige enheter i Europakommisjonen. Partnerskapet om innovative og ansvarlige offentlige anskaffelser legger til rette for innkjøpsstrategier for byer som støtter innovasjon og bærekraft (sosial, økonomisk og miljømessig). Fokuset på er på det mellom- og langsiktige perspektivet av offentlige anskaffelser.

Partnerskapet har identifisert tre viktige temaer:
• lage anskaffelsesstrategi og håndtere strategiske innkjøp;
• utvikle relasjoner med økonomiske aktører; utnytte markedspotensialet og bringe det nærmere kjøperne;
• gi veiledning om juridiske verktøy og øke kompetansen om nyskapende og bærekraftig innkjøp.

Partnerskapet foreslår 7 tiltak i sin handlingsplan, nemlig:
1. Å lage en veileder for hvordan byer kan lage egne innkjøpsstrategier
2. Skaffe et bedre kunnskapsgrunnlag om faktiske innkjøp og hjelpe byer å få oversikt over hvordan pengene deres brukes og se effekten av innkjøpene de gjør
3. Gi anbefaling (er) for fremtidig EU-finansiering for felles grenseoverskridende anskaffelser, innkjøp av innovasjon, strategiske innkjøp, sosiale anskaffelser og sirkulære anskaffelser
4. Opprette en Innovasjonsmegler-funksjon
5. Lage en juridisk håndbok for innovative offentlige anskaffelser
6. Utvikle et fleksibelt konsept for lokale kompetansesentre for innovative og bærekraftige anskaffelser
7. Kompetansebygging i sirkulære anskaffelser

Her kan du logge deg inn for å vite mer om byenes erfaringer om innovasjonsfremmende offentlige anskaffelser: https://ec.europa.eu/futurium/en/public-procurement

Hva er EU Urban Agenda?
EUs Urban Agenda er en ny arbeidsmetodikk i EU hvor europeiske byer sitter i førersetet. Urban Agenda består av partnerskap som skal foreslå bedre regulering, bedre finansieringsløsninger og bedre kunnskapsgrunnlag på utvalgte områder1 som er utfordrende for europeiske byer. Partnerskapene drives av og for byer, med støtte fra EU-kommisjonen.