EU kommisjonen Kommune

Fem millioner kroner i EU-støtte til norske kommuner

Skrevet av Nkom.no: Hele 34 norske kommuner får til sammen 510 000 euro fra EU i den første tildelingen av WiFi4EU-midler. Hver kommune som har fått innvilget sin søknad vil motta 15 000 euro som skal dekke kostnader knyttet til utstyr og installasjon av offentlige Wi-Fi-soner. Initiativet vil bidra til gratis internettaksess av høy kvalitet til innbyggere og besøkende i sentrale deler av kommunene som parker, møteplasser, biblioteker, turistområder og offentlige bygninger.

EU investerer 120 millioner euro frem til 2020 med mål om å finansiere utbygging av Wi-Fi-soner i minst 6000–8000 kommuner i Europa. Norske kommuner får til sammen 510 000 euro (nesten 5 millioner kroner) av den første EU-potten på 42 millioner euro. Resten av potten tildeles i bolker fram mot 2020.

Det er 2 800 europeiske kommuner som får støtte i denne omgang. EU-støtten tildeles gjennom første-mann-til-mølla-prinsippet, og 7. november klokken 13.00 satt 13 000 forhåndsregistrerte europeiske kommuner klare for å trykke på søknadsknappen. Hvert land kunne få minimum 15 bevilgingsbevis per utlysning. Norge har fått størst utbytte av de nordiske landene, hvor hele 34 kommuner får støtte. I Sverige får 20 kommuner støtte, mens i Finland og Danmark får 15 kommuner støtte. Det har vært stor interesse rundt tilskuddsordningen i Norge, og hele 154 kommuner har registrert seg i EUs portal. De som ikke mottok støtte denne gangen, kan søke igjen ved senere anledninger. Kommuner kan registrere seg som søkere helt til siste potten er delt ut.

Følgende norske kommuner har mottatt tilbud om støttemidler:
Arendal, Balestrand, Bodø, Eidfjord, Eidskog, Forsand, Førde, Gjesdal, Gloppen, Grimstad, Hamar, Harstad, Herøy (M. og R.), Ibestad, Inderøy, Kvinesdal, Lillesand, Lyngdal, Narvik, Nord-Odal, Porsgrunn, Rennesøy, Røyrvik, Selbu, Songdalen, Søgne, Sør-Varanger, Tromsø, Trondheim, Tønsberg, Ulvik, Vågå, Åmot, Årdal

Hva kan støttemidlene brukes til?

Støttemidlene på 15 000 euro (ca. 146 000 kroner) kan brukes til å dekke kostnader knyttet til innkjøp av utstyr og installering av offentlige Wi-Fi-soner. I en periode på minimum tre år må kommunene selv dekke driftskostnader, slik som tilkobling til internettilbydere og vedlikehold. Kommunene må selv velge område der Wi-Fi-sonen skal installeres. Wi-Fi-soner kan bare installeres i områder der det ikke finnes liknende tilbud om gratis offentlig Wi-Fi-tilkobling.

Sømløs gjesting mellom WiFi4EU-soner

De offentlige Wi-Fi-sonene som får støtte fra WiFi4EU-ordningen vil fra og med 2019 innlemmes i en felles autentifiseringsplattform med sikkerhetsfunksjoner for brukerne som tilknytter seg nettverket. Dette vil gjøre det lettere med en problemfri gjesting mellom WiFi4EU-soner i hele Europa. WiFi4EU-sonene skal være gratis, det vil si at det ikke kan tas verken direkte betaling eller indirekte betaling i form av kommersiell reklame eller levering av personopplysninger til kommersielle formål de første tre årene.

Valg av Wi-Fi installatør

Kommuner som mottar et bevilgingsbevis må sørge for at installasjonen av Wi-Fi-sonen er fullført innen 1,5 år etter at de har fått tildelt beviset. Kommunene kan i løpet av denne tiden definere prosjektet sitt og velge en leverandør som kan utføre installasjonen.

Hver kommune kan fritt velge leverandør, så lenge utvelgingsprosessen er i samsvar med regler for offentlige anskaffelser. Leverandøren må være registrert i portalen for å kunne inngå en kontrakt med en kommune.