EU kommisjonen Smart City

Kommunene måtte være raske på avtrekkeren for Wifi4EU!

Resultatene for andre utlysning av EU kommisjonens Wifi4EU ble publisert i mai. Hele 20 norske kommuner har fått tilbud om å benytte 15.000 euro hver til å bygge ut gratis høyhastighetsnett ved utvalgte steder i sin kommune. Midlene ble tildelt etter førstemann-til-mølla-prinsippet. I løpet av det første minuttet var 98 prosent av de tilgjengelige midlene fordelt mellom EUs medlemsstater, Norge og Island, sier Per Eirik Heimdal, avdelingsdirektør i Nkom. Alle de 20 norske kommunene som ble valgt søkte på utlysningen innen få sekunder. På drøyt 10 sekunder fikk Norge 3 millioner kroner fra EUs CEF fond (Connecting Europe Facility) for å knytte Europa sammen.

Kommunene som får tilbudet blir en del av EUs strategi for å gjøre Europa sømløst. Det vil i praksis si, at når du kobler deg på et Wifi4EU nett i din kommune, vil du sømløst kunne koble deg til 8.000 andre gratis nettverks-punkt over hele Europa. De offentlige Wi-Fi-sonene som får støtte fra Wifi4EU-ordningen vil fra og med 2019 innlemmes i en felles autentifiseringsplattform med sikkerhetsfunksjoner for brukerne som tilknytter seg nettverket. Dette vil gjøre det lettere med en problemfri gjesting mellom WiFi4EU-soner i hele Europa. WiFi4EU-sonene skal være gratis, det vil si at det ikke kan tas verken direkte betaling eller indirekte betaling i form av kommersiell reklame eller levering av personopplysninger til kommersielle formål de første tre årene.

 

Her er en liste over de 20 norske kommunene som ble valgt og når de trykte på «submit» på søknaden:

1 Sør-Odal 13:00:00.420
2 Ulstein 13:00:00.657
3 Lørenskog 13:00:00.823
4 Kongsvinger 13:00:01.313
5 Eigersund 13:00:01.400
6 Asker 13:00:01.580
7 Meland 13:00:01.783
8 Nedre Eiker 13:00:02.300
9 Volda 13:00:02.350
10 Marker 13:00:03.110
11 Flekkefjord  13:00:03.543
12 Nordreisa 13:00:03.787
13 Hurum 13:00:04.133
14 Båtsfjord 13:00:05.657
15 Røyken 13:00:05.983
16 Eid 13:00:06.373
17 Lillehammer 13:00:06.630
18 Høyanger 13:00:08.773
19 Storfjord 13:00:08.973
20 Gaular 13:00:11.020