Bærekraftsmålene Regjeringen

EU vil øke reduksjonsmålet for CO2

Hentet fra EU/EØS-nytt – 10. oktober 2019:

Åtte EU-land har sendt et felles brev til EUs nye klimakommissær Frans Timmermans om å øke utslippsreduksjonsmålet for 2030 fra 40 til 55 prosent. Timmermans svarte i EU-høringen denne uken.

Miljøministrene fra Danmark, Frankrike, Latvia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania og Sverige sendte nylig et brev til den påtroppende EU-kommissæren Frans Timmermans. Kommissæren vil ha et overordnet ansvar for European Green Deal, som skal legges fram i løpet av Kommisjonens første 100 dager. Landene mener at EU må forplikte seg til en utslippsreduksjon på 55 prosent innen 2030. I dag er målet 40 prosent. Tyskland ønsket ikke å undertegne brevet, skriver Euractiv.

Landene foreslår flere tiltak, men understreker samtidig at for å unngå at innsatsen undergraves, så må EU vedta et generelt prinsipp om at EU-budsjettet ikke skal finansiere politikk som ikke er i samsvar med målet om klimanøytralitet innen 2050. De foreslår også en videre analyse av en «carbon border adjustment mechanism» (grenseskatt/importskatt).

Under høringen i Europaparlamentet denne uken sa Timmermans: «I would be extremely surprised if the outcome of this were anything other than at least a 55% reduction by 2030». Han ønsker imidlertid å vente på vitenskapelige analyser før den endelige beslutningen tas. For å lette omstillingen for de landene og regionene som påvirkes mest ønsker Kommisjonen å innføre et «overgangsfond» (Just Transition Fund). Timmermanns kom også inn på den internasjonale dimensjonen: «With the Green Deal, Europe can lead by example, but we should also be prepared to consider other instruments. For instance, a carbon border tax to level the playing field for European products if other countries do not go as far as us, or refuse to go in the right direction».