Bærekraftsmålene Innovasjon KS Smart City Tilskudd

Hvor går veien videre for arbeidet med smarte og bærekraftige samfunn?

Ikke bare et nytt år skrives på kalenderen, men vi trår jomfrumarken i ett helt nytt tiår. Uvissheten om hvordan det nye desenniumet kommer til å utarte seg har økt i takt med twittrende presidenter, bustete statsministere og det stadig økende fokus på klimautfordringene fra mange ulike hold. Denne usikkerheten har kanskje tildels rammet den …

Continue Reading
EU kommisjonen Innovasjon Kommune

Mer kommunal kraft i de norske regionene?

I Stortingsmelding nr. 22 (2015-2016) og nr.6 (2018-2019) om de nye regionene, gjør regjering det klart at målet med kommune og regionreformen, skal være å samordne, forenkle og tydeliggjøre ansvarsdeling innen samfunnsutvikling. Som en del av bestillingen ba Stortinget den sittende regjeringen også om å gi flere oppgaver til kommunene. Begrunnelsen er at flere oppgaver …

Continue Reading
Bærekraftsmålene Regjeringen

EU vil øke reduksjonsmålet for CO2

Hentet fra EU/EØS-nytt – 10. oktober 2019: Åtte EU-land har sendt et felles brev til EUs nye klimakommissær Frans Timmermans om å øke utslippsreduksjonsmålet for 2030 fra 40 til 55 prosent. Timmermans svarte i EU-høringen denne uken. Miljøministrene fra Danmark, Frankrike, Latvia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania og Sverige sendte nylig et brev til den påtroppende …

Continue Reading
EU kommisjonen Horisont 2020

Kommuner forbereder seg for deltakelse i Horizon Europe

Horisont 2020 har vært et integrert rammeprogram for forskning og innovasjon, i tråd med kommisjonens Europa 2020-strategi. Programmet samlet alle aktiviteter innenfor finansiering av forskning og innovasjon i EU i ett program. Tanken var å kunne tilby et helhetlig sett av virkemidler langs hele innovasjonskjeden, fra forskning og utvikling til anskaffelser og kommersialisering. 2020 er …

Continue Reading
Forskningsrådet Innovasjon Kommune Smart City

Hva er kommunens rolle i fremtidens innovasjonssystem?

I fjor fulgte mange med på at forskningsskipet Maud ble ført fra nordishavet tilbake til sin opprinnelse Asker. Det ble et sterkt symbol på at forskning og innovasjon har stått sentralt både nasjonalt, men også lokalt for å finne fremtidens løsninger på våre utfordringer. Båten ble sjøsatt i juni 1917 og døpt av Amundsen selv, …

Continue Reading
Bærekraftsmålene Forskningsrådet Innovasjon Kommune

Radikale grep vurderes etter rapport om det norske innovasjonssystemet

Etter at OECD anbefalte Norge i 2017 å ta en gjennomgang av innovasjonssystemet og virkemiddelapparatet har Technopolis på vegne av Forskningsrådet konkludert med at vi trenger et «step up».  Et interessant trekk er en enda sterkere tilknytting EUs tenkning rundt oppdragsorienterte utfordringer. Vi må identifisere ‘missions’ for å løse utfordringer, og også koble disse til verdiskapingsmuligheter …

Continue Reading
EU kommisjonen Smart City

Kommunene måtte være raske på avtrekkeren for Wifi4EU!

Resultatene for andre utlysning av EU kommisjonens Wifi4EU ble publisert i mai. Hele 20 norske kommuner har fått tilbud om å benytte 15.000 euro hver til å bygge ut gratis høyhastighetsnett ved utvalgte steder i sin kommune. Midlene ble tildelt etter førstemann-til-mølla-prinsippet. I løpet av det første minuttet var 98 prosent av de tilgjengelige midlene …

Continue Reading
Forskningsrådet Innovasjon

50 millioner til bærekraftig innovasjon i norsk næringsliv

Artikkel | Forskningsrådet Forskningsrådet deler nå ut 50 millioner kroner til fem næringsrettede prosjekter som skal skape bærekraftig innovasjon i norsk næringsliv. Prosjektene svarer på FNs bærekraftsmål om «ansvarlig forbruk og produksjon» og skal gi ny kunnskap som kan skape nye løsninger og verdier. Kartet viser prosjektenes geografiske plassering ut fra stedet der søkerinstitusjonen primært er …

Continue Reading
EU kommisjonen Horisont 2020 Innovasjon Kommune

Europeisk satsing på sirkulær økonomi

Landbrukssamvirke

Sirkulær økonomi er noe som allerede snakkes om i Norge, men som vil få enda større fokus framover, skal vi tro miljøråd ved Norges delegasjon til EU, Hege Rooth Olbergsveen. Temaet for den kommende nasjonale strategien er svært relevant for næringslivet og forbrukerne, men også nyttig for miljø- og klimahensyn, sier miljørådet. Nå har den …

Continue Reading