EU kommisjonen Horisont 2020 Kommune

Klarer Trøndelag å holde følge med lignende europeiske regioner?

Gjør det noe om Trøndelag ikke inntar en strategisk rolle i Brussel? På kort sikt er svaret «ganske sikkert ikke».  Les kommentaren som Eivind Lorentzen, (kommunal- og regionalråd ved Norges delegasjon i Brussel) og Heidi Fossland, (daglig leder ved Trøndelags Europakontor i Brussel) har skrevet i Adresseavisen 9.januar 2019. Trøndelag står støtt på mange bein. På lengre …

Continue Reading
EU kommisjonen Kommune

Fem millioner kroner i EU-støtte til norske kommuner

Skrevet av Nkom.no: Hele 34 norske kommuner får til sammen 510 000 euro fra EU i den første tildelingen av WiFi4EU-midler. Hver kommune som har fått innvilget sin søknad vil motta 15 000 euro som skal dekke kostnader knyttet til utstyr og installasjon av offentlige Wi-Fi-soner. Initiativet vil bidra til gratis internettaksess av høy kvalitet …

Continue Reading
EU kommisjonen Innovasjon Kommune

Larvik bidrar til bedre anskaffelsesplaner for Europa

Larvik sammen med EU blir gode på bruk av innovasjonsfremmende anskaffelser er god bypolitikk, skriver Regjeringens nyhetsbrev om EU. 1 av de 12 partnerskapene som utgjør EUs ambisiøse byprogram EU Urban Agenda har som hovedoppgave å finne frem til hvordan byer bedre kan gjennomføre innovative og sosiale anskaffelser. Formålet med partnerskapet er å adressere de …

Continue Reading
EU kommisjonen Kommune

Wifi4EU har gjenåpnet portalen

Mer enn 18.000 europeiske kommuner har registrert sin interesse for gratis høyhastighetsnett finansiert av EU kommisjonen. Etter at portalen kollapset i mai på grunn av tekniske problemer, har den ligget nede og utsatt deadline for søknad på ubestemt tid. Nå har de imidlertid åpnet portalen på nytt og enda flere kommuner kan registrerer sin interesse …

Continue Reading
Bærekraftsmålene Kommune Smart City

Hva trigger oppstart av Smartby? – Smartby Del 3

I høst har jeg brukt mange timer på å kartlegge de 100 største kommunenes sine planstartegier og de ulike kommuneplanenes samfunnsdel. Dette har gitt en unikt innblikk i hva som rører seg av ulike smartbyarbeid i Norge. På tross av at konsulentselskapet Rambøll presenterete undersøklsen IT i praksis med fokus på smartbyer, har min egen …

Continue Reading
EU kommisjonen Innovasjon

Smart spesialisering som metode – veileder KMD

Alle regioner har særegne muligheter og ulike forutsetninger for næringsutvikling. Både regjeringen, OECD og EU anbefaler å utnytte disse forskjellene og skreddersy politikken til hver region. Smart spesialisering er en metode for å få det til. Smart spesialisering skal fremme fornying og omstilling, derfor bruker flere norske fylkeskommuner metoden som verktøy for næringsutvikling. Med denne …

Continue Reading
Bærekraftsmålene Smart City

Google Insight avslører byenes klimaavtrykk

Den The Global Covenant of Mayors (GCoM) slipper i 2019 et helt nytt rammeverk for rapportering av utslipp av klimagasser i byene. Det nye rammeverket vil synkronisere klimadata fra byer rundt om i verden og gjøre dem tilgjengelig på tvers av alle åpne plattformer slik at byene kan lære av hverandre. Resultatene vil gjøre at byer kan kvantifisere og …

Continue Reading
Bærekraftsmålene EU kommisjonen

Hvordan er EU sin utvikling mot FN’s Bærekraftsmål?

Det finnes vesentlige fremskritt for tre av målene og moderat fremskritt for åtte andre mål gjennom de siste 5 årene. Fremgangen for noen mål har vært raskere enn for andre. I tillegg har det innenfor noen mål skjedd en tilbakegang for bærekraftig utvikling. EU har gjort sterkest fremgang de siste 5 årene mot den mål 3 god …

Continue Reading
Kommune Smart City

Bufir arrangerer nordisk konferanse «Inclusive Smart City»

Den 12. november arrangerer Bufdir Smart City konferanse på Thon Hotel Opera i Oslo. Byer innebærer en enorm kompleksitet av strukturer, funksjoner og aktører. Denne konferansen fremhever fordelene med et universelt utformet smartby ved å vise hvordan det kan bidra til likestilling og uavhengighet, og øke deltakelse fra innbyggere. Bufdir vil fremheve verdien av universell …

Continue Reading
Innovasjon Kommune KS

KS vil øke FoUI i kommunene gjennom avtale med Forskningsrådet

Nå er en formell samarbeidsavtale mellom Forskningsrådet og KS signert og vel i havn. – Avtalen vil gi arbeidet med forskning og innovasjon i kommunal sektor mer kraft, sier avdelingsdirektør Lasse Jalling i KS. Målet med samarbeidsavtalen er å styrke forskning og innovasjon i kommunesektoren. KS og Forskningsrådet har mange sammenfallende mål og interesser, og …

Continue Reading