Bærekraftsmålene Innovasjon KS Smart City Tilskudd

Hvor går veien videre for arbeidet med smarte og bærekraftige samfunn?

Ikke bare et nytt år skrives på kalenderen, men vi trår jomfrumarken i ett helt nytt tiår. Uvissheten om hvordan det nye desenniumet kommer til å utarte seg har økt i takt med twittrende presidenter, bustete statsministere og det stadig økende fokus på klimautfordringene fra mange ulike hold. Denne usikkerheten har kanskje tildels rammet den …

Continue Reading
Bærekraftsmålene Regjeringen

EU vil øke reduksjonsmålet for CO2

Hentet fra EU/EØS-nytt – 10. oktober 2019: Åtte EU-land har sendt et felles brev til EUs nye klimakommissær Frans Timmermans om å øke utslippsreduksjonsmålet for 2030 fra 40 til 55 prosent. Timmermans svarte i EU-høringen denne uken. Miljøministrene fra Danmark, Frankrike, Latvia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania og Sverige sendte nylig et brev til den påtroppende …

Continue Reading
Bærekraftsmålene Forskningsrådet Innovasjon Kommune

Radikale grep vurderes etter rapport om det norske innovasjonssystemet

Etter at OECD anbefalte Norge i 2017 å ta en gjennomgang av innovasjonssystemet og virkemiddelapparatet har Technopolis på vegne av Forskningsrådet konkludert med at vi trenger et «step up».  Et interessant trekk er en enda sterkere tilknytting EUs tenkning rundt oppdragsorienterte utfordringer. Vi må identifisere ‘missions’ for å løse utfordringer, og også koble disse til verdiskapingsmuligheter …

Continue Reading
Bærekraftsmålene Kommune Smart City

Hva trigger oppstart av Smartby? – Smartby Del 3

I høst har jeg brukt mange timer på å kartlegge de 100 største kommunenes sine planstartegier og de ulike kommuneplanenes samfunnsdel. Dette har gitt en unikt innblikk i hva som rører seg av ulike smartbyarbeid i Norge. På tross av at konsulentselskapet Rambøll presenterete undersøklsen IT i praksis med fokus på smartbyer, har min egen …

Continue Reading
Bærekraftsmålene Smart City

Google Insight avslører byenes klimaavtrykk

Den The Global Covenant of Mayors (GCoM) slipper i 2019 et helt nytt rammeverk for rapportering av utslipp av klimagasser i byene. Det nye rammeverket vil synkronisere klimadata fra byer rundt om i verden og gjøre dem tilgjengelig på tvers av alle åpne plattformer slik at byene kan lære av hverandre. Resultatene vil gjøre at byer kan kvantifisere og …

Continue Reading
Bærekraftsmålene EU kommisjonen

Hvordan er EU sin utvikling mot FN’s Bærekraftsmål?

Det finnes vesentlige fremskritt for tre av målene og moderat fremskritt for åtte andre mål gjennom de siste 5 årene. Fremgangen for noen mål har vært raskere enn for andre. I tillegg har det innenfor noen mål skjedd en tilbakegang for bærekraftig utvikling. EU har gjort sterkest fremgang de siste 5 årene mot den mål 3 god …

Continue Reading