EU kommisjonen Innovasjon Kommune

Mer kommunal kraft i de norske regionene?

I Stortingsmelding nr. 22 (2015-2016) og nr.6 (2018-2019) om de nye regionene, gjør regjering det klart at målet med kommune og regionreformen, skal være å samordne, forenkle og tydeliggjøre ansvarsdeling innen samfunnsutvikling. Som en del av bestillingen ba Stortinget den sittende regjeringen også om å gi flere oppgaver til kommunene. Begrunnelsen er at flere oppgaver …

Continue Reading
EU kommisjonen Horisont 2020

Kommuner forbereder seg for deltakelse i Horizon Europe

Horisont 2020 har vært et integrert rammeprogram for forskning og innovasjon, i tråd med kommisjonens Europa 2020-strategi. Programmet samlet alle aktiviteter innenfor finansiering av forskning og innovasjon i EU i ett program. Tanken var å kunne tilby et helhetlig sett av virkemidler langs hele innovasjonskjeden, fra forskning og utvikling til anskaffelser og kommersialisering. 2020 er …

Continue Reading
EU kommisjonen Smart City

Kommunene måtte være raske på avtrekkeren for Wifi4EU!

Resultatene for andre utlysning av EU kommisjonens Wifi4EU ble publisert i mai. Hele 20 norske kommuner har fått tilbud om å benytte 15.000 euro hver til å bygge ut gratis høyhastighetsnett ved utvalgte steder i sin kommune. Midlene ble tildelt etter førstemann-til-mølla-prinsippet. I løpet av det første minuttet var 98 prosent av de tilgjengelige midlene …

Continue Reading
EU kommisjonen Horisont 2020 Innovasjon Kommune

Europeisk satsing på sirkulær økonomi

Landbrukssamvirke

Sirkulær økonomi er noe som allerede snakkes om i Norge, men som vil få enda større fokus framover, skal vi tro miljøråd ved Norges delegasjon til EU, Hege Rooth Olbergsveen. Temaet for den kommende nasjonale strategien er svært relevant for næringslivet og forbrukerne, men også nyttig for miljø- og klimahensyn, sier miljørådet. Nå har den …

Continue Reading
EU kommisjonen Horisont 2020 Kommune

Klarer Trøndelag å holde følge med lignende europeiske regioner?

Gjør det noe om Trøndelag ikke inntar en strategisk rolle i Brussel? På kort sikt er svaret «ganske sikkert ikke».  Les kommentaren som Eivind Lorentzen, (kommunal- og regionalråd ved Norges delegasjon i Brussel) og Heidi Fossland, (daglig leder ved Trøndelags Europakontor i Brussel) har skrevet i Adresseavisen 9.januar 2019. Trøndelag står støtt på mange bein. På lengre …

Continue Reading
EU kommisjonen Kommune

Fem millioner kroner i EU-støtte til norske kommuner

Skrevet av Nkom.no: Hele 34 norske kommuner får til sammen 510 000 euro fra EU i den første tildelingen av WiFi4EU-midler. Hver kommune som har fått innvilget sin søknad vil motta 15 000 euro som skal dekke kostnader knyttet til utstyr og installasjon av offentlige Wi-Fi-soner. Initiativet vil bidra til gratis internettaksess av høy kvalitet …

Continue Reading
EU kommisjonen Innovasjon Kommune

Larvik bidrar til bedre anskaffelsesplaner for Europa

Larvik sammen med EU blir gode på bruk av innovasjonsfremmende anskaffelser er god bypolitikk, skriver Regjeringens nyhetsbrev om EU. 1 av de 12 partnerskapene som utgjør EUs ambisiøse byprogram EU Urban Agenda har som hovedoppgave å finne frem til hvordan byer bedre kan gjennomføre innovative og sosiale anskaffelser. Formålet med partnerskapet er å adressere de …

Continue Reading
EU kommisjonen Kommune

Wifi4EU har gjenåpnet portalen

Mer enn 18.000 europeiske kommuner har registrert sin interesse for gratis høyhastighetsnett finansiert av EU kommisjonen. Etter at portalen kollapset i mai på grunn av tekniske problemer, har den ligget nede og utsatt deadline for søknad på ubestemt tid. Nå har de imidlertid åpnet portalen på nytt og enda flere kommuner kan registrerer sin interesse …

Continue Reading
EU kommisjonen Innovasjon

Smart spesialisering som metode – veileder KMD

Alle regioner har særegne muligheter og ulike forutsetninger for næringsutvikling. Både regjeringen, OECD og EU anbefaler å utnytte disse forskjellene og skreddersy politikken til hver region. Smart spesialisering er en metode for å få det til. Smart spesialisering skal fremme fornying og omstilling, derfor bruker flere norske fylkeskommuner metoden som verktøy for næringsutvikling. Med denne …

Continue Reading