Bærekraftsmålene EU kommisjonen

Hvordan er EU sin utvikling mot FN’s Bærekraftsmål?

Det finnes vesentlige fremskritt for tre av målene og moderat fremskritt for åtte andre mål gjennom de siste 5 årene. Fremgangen for noen mål har vært raskere enn for andre. I tillegg har det innenfor noen mål skjedd en tilbakegang for bærekraftig utvikling. EU har gjort sterkest fremgang de siste 5 årene mot den mål 3 god …

Continue Reading
EU kommisjonen Kommune Smart City

Hva er beste praksis i arbeidet med Smartby? – Smartby del 2

Rapporten «Mapping Smart Cities in the EU» ble bestilt for å frembringe bakgrunnsinformasjon og råd om Smarte byer i den Europeiske Union og gi forklaring på hvordan eksisterende mekanismene fungerer. I dette arbeidet ble en definisjon av Smarte byer etablert og dermed kunne byene i Europa som passet inn under denne definisjonen kartlagt. En analyse …

Continue Reading
EU kommisjonen Kommune Tilskudd

Fossilfri passasjerferge fra Tofte med tilknytting Asker sentrum

Illustrasjon: Brødrene Aa

En nullutslipps hurtigbåt vil kunne være klar og i drift fra 2022 er konklusjonen til rapporten som HR Prosjekt og prosjektleder Kjell Ove Kalhagen har utarbeidet for fylkene Buskerud, Akershus og Oslo kommune. Hydrogen er mest fleksibelt når det gjelder tilpassing til dagens ruter og kommer best ut i en samlet vurdering. Nyskapende tekniske løsninger vil …

Continue Reading
EU kommisjonen Forskningsrådet Tilskudd

Flere nye JPI Urban Europe-prosjekter innvilget

Byene er med hele veien i prosjektene som får penger fra Making Cities Work-utlysningen. De har spilt inn problemene sine og skal selv være med på å løse dem, sammen med aktører fra næringsliv, forskning og organisasjoner. Ideen bak utlysningen ligner på Mariana Mazzucatos ‘missions’-tenkning som legges til grunn for det neste rammeprogrammet fra EU, …

Continue Reading
EU kommisjonen Horisont 2020 Innovasjon Tilskudd

Oppdragsbasert innovasjon; Hva innebærer det under Horizon Europe (FP9) 2021-2027?

Det neste europeiske vitenskaps- og forskningsprogrammet, kjent som Horizon Europe, er utformet for å knytte sammen mennesker til prestasjoner finansiert av deres egne skattepenger, og for å løse utfordringene med finansiering av innovasjon, ifølge Carlos Moedas, som er EU-kommissær for forskning, vitenskap og innovasjon. Planene for Horizon Europe betyr en forlengelse av Horizon 2020, men det …

Continue Reading
EU kommisjonen Tilskudd

Søknadsportalen for Wifi4EU åpnet og brøt sammen

Tirsdag klokken ett åpnet portalen for å søke på gratis høyhastighetsnett finansiert av EU. Pågangen fra de nesten 19.000 kommunene som hadde registrert deg var stor og portalen hadde store problemer med å gjøre jobben. Først etter nesten en time fikk kommuner bekreftelse på at de hadde lagt inn sin søknad. I går ettermiddag brøt …

Continue Reading
EU kommisjonen Regjeringen

Norge ikke lengre en underlig gråsprengt en; i Europa-sammenheng

I et nasjonalromantisk grønt mai, med flaggdager tette som takten til øvede korpsmusikere, dristet Ine Eriksen Søreide seg på spørsmål om Norges forhold til Europa. Utenriksministeren innledet Civita sitt frokostmøte med en skinnende ny presentasjon av regjeringens EU-strategi for perioden 2018 – 2021. Her presenterte hun en kortversjon med fire punkter for satsingsområder for Europa-samarbeidet: …

Continue Reading
EU kommisjonen Kreativ Europa

Kreativ Europa melder om betydelig økning i budsjettet for 2021-2027

Det totale budsjettet for Kreativt Europa får en økning på 20,93%, fra 1,46 milliarder euro (2014-2020), til hele 1,85 milliarder euro for perioden 2021-2027. For delprogrammet MEDIA er det foreslått en økning på hele 31,75%, fra 819 millioner euro (2014-2020) til hele 1 200 millioner euro for neste periode (2021-2027). For MEDIA-programmet vil det i neste periode fortsatt …

Continue Reading