Forskningsrådet Innovasjon Kommune Smart City

Hva er kommunens rolle i fremtidens innovasjonssystem?

I fjor fulgte mange med på at forskningsskipet Maud ble ført fra nordishavet tilbake til sin opprinnelse Asker. Det ble et sterkt symbol på at forskning og innovasjon har stått sentralt både nasjonalt, men også lokalt for å finne fremtidens løsninger på våre utfordringer. Båten ble sjøsatt i juni 1917 og døpt av Amundsen selv, …

Continue Reading
Bærekraftsmålene Forskningsrådet Innovasjon Kommune

Radikale grep vurderes etter rapport om det norske innovasjonssystemet

Etter at OECD anbefalte Norge i 2017 å ta en gjennomgang av innovasjonssystemet og virkemiddelapparatet har Technopolis på vegne av Forskningsrådet konkludert med at vi trenger et «step up».  Et interessant trekk er en enda sterkere tilknytting EUs tenkning rundt oppdragsorienterte utfordringer. Vi må identifisere ‘missions’ for å løse utfordringer, og også koble disse til verdiskapingsmuligheter …

Continue Reading
Forskningsrådet Innovasjon

50 millioner til bærekraftig innovasjon i norsk næringsliv

Artikkel | Forskningsrådet Forskningsrådet deler nå ut 50 millioner kroner til fem næringsrettede prosjekter som skal skape bærekraftig innovasjon i norsk næringsliv. Prosjektene svarer på FNs bærekraftsmål om «ansvarlig forbruk og produksjon» og skal gi ny kunnskap som kan skape nye løsninger og verdier. Kartet viser prosjektenes geografiske plassering ut fra stedet der søkerinstitusjonen primært er …

Continue Reading
EU kommisjonen Forskningsrådet Tilskudd

Flere nye JPI Urban Europe-prosjekter innvilget

Byene er med hele veien i prosjektene som får penger fra Making Cities Work-utlysningen. De har spilt inn problemene sine og skal selv være med på å løse dem, sammen med aktører fra næringsliv, forskning og organisasjoner. Ideen bak utlysningen ligner på Mariana Mazzucatos ‘missions’-tenkning som legges til grunn for det neste rammeprogrammet fra EU, …

Continue Reading
Forskningsrådet

Nasjonale kontaktpunkter for EU i Norge – NCP

Nasjonale kontaktpersoner (NCP) er oppnevnt for hvert tema i Horisont 2020. De kan svare på spørsmål og hjelpe deg med informasjon som gjelder EU-forskning og Horisont 2020. Her er en oversikt over NCP-ene og andre aktuelle kontaktpersoner for hvert tema. Ms Kristin Andersen – Norway Health, demographic change and wellbeing Organisation name: Research Council of Norway …

Continue Reading
Forskningsrådet

Ulike EU-Nettverk i Norge

EU-nettverkene gir muligheter for å diskutere problemstillinger og løsninger og er en fin måte å komme i gang med å søke Horisont 2020. Her kan du finne alliansepartnere og lære av andre. Forskningsrådet bidrar med faglig støtte gjennom de nasjonale kontaktpunktene (NCP-ene) alt etter behovene nettverket har. EU-nettverkene vil nå ut til flest mulig aktuelle …

Continue Reading