EU kommisjonen Horisont 2020

Kommuner forbereder seg for deltakelse i Horizon Europe

Horisont 2020 har vært et integrert rammeprogram for forskning og innovasjon, i tråd med kommisjonens Europa 2020-strategi. Programmet samlet alle aktiviteter innenfor finansiering av forskning og innovasjon i EU i ett program. Tanken var å kunne tilby et helhetlig sett av virkemidler langs hele innovasjonskjeden, fra forskning og utvikling til anskaffelser og kommersialisering. 2020 er …

Continue Reading
EU kommisjonen Horisont 2020 Innovasjon Kommune

Europeisk satsing på sirkulær økonomi

Landbrukssamvirke

Sirkulær økonomi er noe som allerede snakkes om i Norge, men som vil få enda større fokus framover, skal vi tro miljøråd ved Norges delegasjon til EU, Hege Rooth Olbergsveen. Temaet for den kommende nasjonale strategien er svært relevant for næringslivet og forbrukerne, men også nyttig for miljø- og klimahensyn, sier miljørådet. Nå har den …

Continue Reading
EU kommisjonen Horisont 2020 Kommune

Klarer Trøndelag å holde følge med lignende europeiske regioner?

Gjør det noe om Trøndelag ikke inntar en strategisk rolle i Brussel? På kort sikt er svaret «ganske sikkert ikke».  Les kommentaren som Eivind Lorentzen, (kommunal- og regionalråd ved Norges delegasjon i Brussel) og Heidi Fossland, (daglig leder ved Trøndelags Europakontor i Brussel) har skrevet i Adresseavisen 9.januar 2019. Trøndelag står støtt på mange bein. På lengre …

Continue Reading
EU kommisjonen Horisont 2020 Innovasjon Tilskudd

Oppdragsbasert innovasjon; Hva innebærer det under Horizon Europe (FP9) 2021-2027?

Det neste europeiske vitenskaps- og forskningsprogrammet, kjent som Horizon Europe, er utformet for å knytte sammen mennesker til prestasjoner finansiert av deres egne skattepenger, og for å løse utfordringene med finansiering av innovasjon, ifølge Carlos Moedas, som er EU-kommissær for forskning, vitenskap og innovasjon. Planene for Horizon Europe betyr en forlengelse av Horizon 2020, men det …

Continue Reading
Horisont 2020 Innovasjon

Tidenes utlysning for innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

Forskningsrådet øker innsatsen for innovasjon i offentlig sektor, og lanserer den hittil største utlysningen for innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Fire programmer lyser til sammen ut 125 millioner kroner. Søkere som ønsker det kan ifølge Forskningsrådet sende inn en skisse som en del av søknadsprosessen. Forskningsrådets programmer HELSEVEL, FINNUT, TRANSPORT og FORKOMMUNE går sammen om utlysningen. …

Continue Reading
EU kommisjonen Horisont 2020

EU Kommisjonen introduserer «Mission: Possible»

Bildet er hentet fra FILMWEB

I disse dager er Tom Cruise tilbake som Ethan Hunt i filmene Mission: Impossible. Denne gangen er selveste Preikestolen en av destinasjonene. Et oppdrag går selvsagt feil, og det får fatale konsekvenser for verden. Når Ethan Hunt forsøker å ta på seg oppdraget, begynner CIA å sette spørsmål til hans motiver. De blir derfor stående …

Continue Reading
EU kommisjonen Horisont 2020 Innovasjon Kommune

Hvor smarte er vi?

I Aftenposten i dag skriver teknologikommentator Joacim Lund: Smartbyinitiativer er datadrevne. De smarteste byene samler, sammenstiller og tilgjengeliggjør data, slik at byen selv eller eksterne selskaper kan bruke dem til å utvikle tjenester som gjør byen mer attraktiv for innbyggerne. Oslo «vet» at data er den nye oljen, alle har sagt det i ti år, men av en …

Continue Reading
Horisont 2020

EU CALLS | SØK

Her kan du gjøre et raskt søke i ulike utlysninger fra EU. Trykk på EUcalls logo og sjekk tusenvis av utlysninger. WELCOME TO EU CALLS! Here, you can find the biggest list of *EU calls and **EU Project Partners! *An EU call (for proposals or for projects) is the process whereby applicants and project leaders submit their project …

Continue Reading