Bærekraftsmålene Innovasjon KS Smart City Tilskudd

Hvor går veien videre for arbeidet med smarte og bærekraftige samfunn?

Ikke bare et nytt år skrives på kalenderen, men vi trår jomfrumarken i ett helt nytt tiår. Uvissheten om hvordan det nye desenniumet kommer til å utarte seg har økt i takt med twittrende presidenter, bustete statsministere og det stadig økende fokus på klimautfordringene fra mange ulike hold. Denne usikkerheten har kanskje tildels rammet den …

Continue Reading
EU kommisjonen Innovasjon Kommune

Mer kommunal kraft i de norske regionene?

I Stortingsmelding nr. 22 (2015-2016) og nr.6 (2018-2019) om de nye regionene, gjør regjering det klart at målet med kommune og regionreformen, skal være å samordne, forenkle og tydeliggjøre ansvarsdeling innen samfunnsutvikling. Som en del av bestillingen ba Stortinget den sittende regjeringen også om å gi flere oppgaver til kommunene. Begrunnelsen er at flere oppgaver …

Continue Reading
Forskningsrådet Innovasjon Kommune Smart City

Hva er kommunens rolle i fremtidens innovasjonssystem?

I fjor fulgte mange med på at forskningsskipet Maud ble ført fra nordishavet tilbake til sin opprinnelse Asker. Det ble et sterkt symbol på at forskning og innovasjon har stått sentralt både nasjonalt, men også lokalt for å finne fremtidens løsninger på våre utfordringer. Båten ble sjøsatt i juni 1917 og døpt av Amundsen selv, …

Continue Reading
Bærekraftsmålene Forskningsrådet Innovasjon Kommune

Radikale grep vurderes etter rapport om det norske innovasjonssystemet

Etter at OECD anbefalte Norge i 2017 å ta en gjennomgang av innovasjonssystemet og virkemiddelapparatet har Technopolis på vegne av Forskningsrådet konkludert med at vi trenger et «step up».  Et interessant trekk er en enda sterkere tilknytting EUs tenkning rundt oppdragsorienterte utfordringer. Vi må identifisere ‘missions’ for å løse utfordringer, og også koble disse til verdiskapingsmuligheter …

Continue Reading
Forskningsrådet Innovasjon

50 millioner til bærekraftig innovasjon i norsk næringsliv

Artikkel | Forskningsrådet Forskningsrådet deler nå ut 50 millioner kroner til fem næringsrettede prosjekter som skal skape bærekraftig innovasjon i norsk næringsliv. Prosjektene svarer på FNs bærekraftsmål om «ansvarlig forbruk og produksjon» og skal gi ny kunnskap som kan skape nye løsninger og verdier. Kartet viser prosjektenes geografiske plassering ut fra stedet der søkerinstitusjonen primært er …

Continue Reading
EU kommisjonen Horisont 2020 Innovasjon Kommune

Europeisk satsing på sirkulær økonomi

Landbrukssamvirke

Sirkulær økonomi er noe som allerede snakkes om i Norge, men som vil få enda større fokus framover, skal vi tro miljøråd ved Norges delegasjon til EU, Hege Rooth Olbergsveen. Temaet for den kommende nasjonale strategien er svært relevant for næringslivet og forbrukerne, men også nyttig for miljø- og klimahensyn, sier miljørådet. Nå har den …

Continue Reading
EU kommisjonen Innovasjon Kommune

Larvik bidrar til bedre anskaffelsesplaner for Europa

Larvik sammen med EU blir gode på bruk av innovasjonsfremmende anskaffelser er god bypolitikk, skriver Regjeringens nyhetsbrev om EU. 1 av de 12 partnerskapene som utgjør EUs ambisiøse byprogram EU Urban Agenda har som hovedoppgave å finne frem til hvordan byer bedre kan gjennomføre innovative og sosiale anskaffelser. Formålet med partnerskapet er å adressere de …

Continue Reading
EU kommisjonen Innovasjon

Smart spesialisering som metode – veileder KMD

Alle regioner har særegne muligheter og ulike forutsetninger for næringsutvikling. Både regjeringen, OECD og EU anbefaler å utnytte disse forskjellene og skreddersy politikken til hver region. Smart spesialisering er en metode for å få det til. Smart spesialisering skal fremme fornying og omstilling, derfor bruker flere norske fylkeskommuner metoden som verktøy for næringsutvikling. Med denne …

Continue Reading
Innovasjon Kommune KS

KS vil øke FoUI i kommunene gjennom avtale med Forskningsrådet

Nå er en formell samarbeidsavtale mellom Forskningsrådet og KS signert og vel i havn. – Avtalen vil gi arbeidet med forskning og innovasjon i kommunal sektor mer kraft, sier avdelingsdirektør Lasse Jalling i KS. Målet med samarbeidsavtalen er å styrke forskning og innovasjon i kommunesektoren. KS og Forskningsrådet har mange sammenfallende mål og interesser, og …

Continue Reading