Innovasjon Kommune Smart City

Smarte kommuner fordi de vil det, ikke fordi de må

Rådhuset i Oslo var onsdag fullt av noen prominente, men ikke minst mange smarte mennesker da konsulentselskapet Rambøll presenterte sin rapport «IT i praksis – smarte og bærekraftige byer» sammen med IKT Norge og Visma. Statsminister Erna Solberg gjorde stas på arrangementet som ble avsluttet med en paneldebatt med administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i …

Continue Reading
Innovasjon Kommune

Wifi4EU kansellerer første runde med søknader

Til tross for en stor suksess når det gjelder antall søknader, har EU kommisjonen sin avdeling for Innovation and Networks Executive Agency(INEA) beklagelig nok kansellert den første søknadsrunden som ble lansert 15. mai. Etter grundig etterforskning konkluderer de med at en teknisk feil hindret søkerne fra å søke på like vilkår. Hvis du allerede har …

Continue Reading
EU kommisjonen Horisont 2020 Innovasjon Tilskudd

Oppdragsbasert innovasjon; Hva innebærer det under Horizon Europe (FP9) 2021-2027?

Det neste europeiske vitenskaps- og forskningsprogrammet, kjent som Horizon Europe, er utformet for å knytte sammen mennesker til prestasjoner finansiert av deres egne skattepenger, og for å løse utfordringene med finansiering av innovasjon, ifølge Carlos Moedas, som er EU-kommissær for forskning, vitenskap og innovasjon. Planene for Horizon Europe betyr en forlengelse av Horizon 2020, men det …

Continue Reading
Horisont 2020 Innovasjon

Tidenes utlysning for innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

Forskningsrådet øker innsatsen for innovasjon i offentlig sektor, og lanserer den hittil største utlysningen for innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Fire programmer lyser til sammen ut 125 millioner kroner. Søkere som ønsker det kan ifølge Forskningsrådet sende inn en skisse som en del av søknadsprosessen. Forskningsrådets programmer HELSEVEL, FINNUT, TRANSPORT og FORKOMMUNE går sammen om utlysningen. …

Continue Reading
EU kommisjonen Horisont 2020 Innovasjon Kommune

Hvor smarte er vi?

I Aftenposten i dag skriver teknologikommentator Joacim Lund: Smartbyinitiativer er datadrevne. De smarteste byene samler, sammenstiller og tilgjengeliggjør data, slik at byen selv eller eksterne selskaper kan bruke dem til å utvikle tjenester som gjør byen mer attraktiv for innbyggerne. Oslo «vet» at data er den nye oljen, alle har sagt det i ti år, men av en …

Continue Reading
Innovasjon Kommune

Hvem finansierer offentlig innovasjon?

Innovasjons-barometeret, som ble presentert hos KS tirsdag denne uken, er en undersøkelse av innovasjon på kommunale arbeidsplasser innenfor sektorene helse og omsorg, samt oppvekst og utdanning. 1786 enhetsledere i kommunale virksomheter har svart. Åtte av ti arbeidsplasser innenfor oppvekst og utdanning har innført innovasjoner, mot syv av ti i helse- og omsorgssektoren. Tilsvarende undersøkelse gjort …

Continue Reading
Innovasjon

Tilrettelegge for kommunal deltakelse i innovasjonsprosjekter

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020, er en prioritert finansieringskilde for norske institusjoner. Prosjektsamarbeid og samhandling mellom europeiske kolleger har økt betydelig gjennom årene. Sammenlignet med de andre nordiske landene har Norges kommuner et stort forbedringspotensial når det gjelder å søke og motta midler gjennom EU, særlig innenfor Horisont 2020 – Health, demographic …

Continue Reading