EU kommisjonen Innovasjon Kommune

Mer kommunal kraft i de norske regionene?

I Stortingsmelding nr. 22 (2015-2016) og nr.6 (2018-2019) om de nye regionene, gjør regjering det klart at målet med kommune og regionreformen, skal være å samordne, forenkle og tydeliggjøre ansvarsdeling innen samfunnsutvikling. Som en del av bestillingen ba Stortinget den sittende regjeringen også om å gi flere oppgaver til kommunene. Begrunnelsen er at flere oppgaver …

Continue Reading
Forskningsrådet Innovasjon Kommune Smart City

Hva er kommunens rolle i fremtidens innovasjonssystem?

I fjor fulgte mange med på at forskningsskipet Maud ble ført fra nordishavet tilbake til sin opprinnelse Asker. Det ble et sterkt symbol på at forskning og innovasjon har stått sentralt både nasjonalt, men også lokalt for å finne fremtidens løsninger på våre utfordringer. Båten ble sjøsatt i juni 1917 og døpt av Amundsen selv, …

Continue Reading
Bærekraftsmålene Forskningsrådet Innovasjon Kommune

Radikale grep vurderes etter rapport om det norske innovasjonssystemet

Etter at OECD anbefalte Norge i 2017 å ta en gjennomgang av innovasjonssystemet og virkemiddelapparatet har Technopolis på vegne av Forskningsrådet konkludert med at vi trenger et «step up».  Et interessant trekk er en enda sterkere tilknytting EUs tenkning rundt oppdragsorienterte utfordringer. Vi må identifisere ‘missions’ for å løse utfordringer, og også koble disse til verdiskapingsmuligheter …

Continue Reading
EU kommisjonen Horisont 2020 Innovasjon Kommune

Europeisk satsing på sirkulær økonomi

Landbrukssamvirke

Sirkulær økonomi er noe som allerede snakkes om i Norge, men som vil få enda større fokus framover, skal vi tro miljøråd ved Norges delegasjon til EU, Hege Rooth Olbergsveen. Temaet for den kommende nasjonale strategien er svært relevant for næringslivet og forbrukerne, men også nyttig for miljø- og klimahensyn, sier miljørådet. Nå har den …

Continue Reading
EU kommisjonen Horisont 2020 Kommune

Klarer Trøndelag å holde følge med lignende europeiske regioner?

Gjør det noe om Trøndelag ikke inntar en strategisk rolle i Brussel? På kort sikt er svaret «ganske sikkert ikke».  Les kommentaren som Eivind Lorentzen, (kommunal- og regionalråd ved Norges delegasjon i Brussel) og Heidi Fossland, (daglig leder ved Trøndelags Europakontor i Brussel) har skrevet i Adresseavisen 9.januar 2019. Trøndelag står støtt på mange bein. På lengre …

Continue Reading
EU kommisjonen Kommune

Fem millioner kroner i EU-støtte til norske kommuner

Skrevet av Nkom.no: Hele 34 norske kommuner får til sammen 510 000 euro fra EU i den første tildelingen av WiFi4EU-midler. Hver kommune som har fått innvilget sin søknad vil motta 15 000 euro som skal dekke kostnader knyttet til utstyr og installasjon av offentlige Wi-Fi-soner. Initiativet vil bidra til gratis internettaksess av høy kvalitet …

Continue Reading
EU kommisjonen Innovasjon Kommune

Larvik bidrar til bedre anskaffelsesplaner for Europa

Larvik sammen med EU blir gode på bruk av innovasjonsfremmende anskaffelser er god bypolitikk, skriver Regjeringens nyhetsbrev om EU. 1 av de 12 partnerskapene som utgjør EUs ambisiøse byprogram EU Urban Agenda har som hovedoppgave å finne frem til hvordan byer bedre kan gjennomføre innovative og sosiale anskaffelser. Formålet med partnerskapet er å adressere de …

Continue Reading
EU kommisjonen Kommune

Wifi4EU har gjenåpnet portalen

Mer enn 18.000 europeiske kommuner har registrert sin interesse for gratis høyhastighetsnett finansiert av EU kommisjonen. Etter at portalen kollapset i mai på grunn av tekniske problemer, har den ligget nede og utsatt deadline for søknad på ubestemt tid. Nå har de imidlertid åpnet portalen på nytt og enda flere kommuner kan registrerer sin interesse …

Continue Reading
Bærekraftsmålene Kommune Smart City

Hva trigger oppstart av Smartby? – Smartby Del 3

I høst har jeg brukt mange timer på å kartlegge de 100 største kommunenes sine planstartegier og de ulike kommuneplanenes samfunnsdel. Dette har gitt en unikt innblikk i hva som rører seg av ulike smartbyarbeid i Norge. På tross av at konsulentselskapet Rambøll presenterete undersøklsen IT i praksis med fokus på smartbyer, har min egen …

Continue Reading
Kommune Smart City

Bufir arrangerer nordisk konferanse «Inclusive Smart City»

Den 12. november arrangerer Bufdir Smart City konferanse på Thon Hotel Opera i Oslo. Byer innebærer en enorm kompleksitet av strukturer, funksjoner og aktører. Denne konferansen fremhever fordelene med et universelt utformet smartby ved å vise hvordan det kan bidra til likestilling og uavhengighet, og øke deltakelse fra innbyggere. Bufdir vil fremheve verdien av universell …

Continue Reading