Bærekraftsmålene Innovasjon KS Smart City Tilskudd

Hvor går veien videre for arbeidet med smarte og bærekraftige samfunn?

Ikke bare et nytt år skrives på kalenderen, men vi trår jomfrumarken i ett helt nytt tiår. Uvissheten om hvordan det nye desenniumet kommer til å utarte seg har økt i takt med twittrende presidenter, bustete statsministere og det stadig økende fokus på klimautfordringene fra mange ulike hold. Denne usikkerheten har kanskje tildels rammet den …

Continue Reading
Innovasjon Kommune KS

KS vil øke FoUI i kommunene gjennom avtale med Forskningsrådet

Nå er en formell samarbeidsavtale mellom Forskningsrådet og KS signert og vel i havn. – Avtalen vil gi arbeidet med forskning og innovasjon i kommunal sektor mer kraft, sier avdelingsdirektør Lasse Jalling i KS. Målet med samarbeidsavtalen er å styrke forskning og innovasjon i kommunesektoren. KS og Forskningsrådet har mange sammenfallende mål og interesser, og …

Continue Reading
Kommune KS

Ingen grunn til panikk!

I forrige uke avholdt KS sitt kommunal politisk toppmøte (KPT) på SAS-hotellet i Oslo. Her samlet det seg mer enn 600 ordførere, rådmenn og andre kommunale toppledere. Temaet for årets toppmøte er digitalisering, og overskriften for dagen er “Ingen grunn til panikk”. Noen har ment at tittelen sender feil signaler, men det er det ingen …

Continue Reading