SMB

Virkemidler for å stimulere SMB under Horisont 2020

Her er litt informasjon om de siste endringene i startfinansiering fra EU-kommisjonen – SMB-instrumentet (en virkemiddel under Horisont 2020). Før 2018 var det en bestemmelse om at SMB instrumentet skulle gjelde bestemte industrielle temaer (13 totalt) for finansiering. Fra og med februar i fjor ble finansiering tilgjengelig for alle typer av prosjekter uten særskilte emnebegrensninger. …

Continue Reading