Bærekraftsmålene Innovasjon KS Smart City Tilskudd

Hvor går veien videre for arbeidet med smarte og bærekraftige samfunn?

Ikke bare et nytt år skrives på kalenderen, men vi trår jomfrumarken i ett helt nytt tiår. Uvissheten om hvordan det nye desenniumet kommer til å utarte seg har økt i takt med twittrende presidenter, bustete statsministere og det stadig økende fokus på klimautfordringene fra mange ulike hold. Denne usikkerheten har kanskje tildels rammet den …

Continue Reading
EU kommisjonen Kommune Tilskudd

Fossilfri passasjerferge fra Tofte med tilknytting Asker sentrum

Illustrasjon: Brødrene Aa

En nullutslipps hurtigbåt vil kunne være klar og i drift fra 2022 er konklusjonen til rapporten som HR Prosjekt og prosjektleder Kjell Ove Kalhagen har utarbeidet for fylkene Buskerud, Akershus og Oslo kommune. Hydrogen er mest fleksibelt når det gjelder tilpassing til dagens ruter og kommer best ut i en samlet vurdering. Nyskapende tekniske løsninger vil …

Continue Reading
EU kommisjonen Forskningsrådet Tilskudd

Flere nye JPI Urban Europe-prosjekter innvilget

Byene er med hele veien i prosjektene som får penger fra Making Cities Work-utlysningen. De har spilt inn problemene sine og skal selv være med på å løse dem, sammen med aktører fra næringsliv, forskning og organisasjoner. Ideen bak utlysningen ligner på Mariana Mazzucatos ‘missions’-tenkning som legges til grunn for det neste rammeprogrammet fra EU, …

Continue Reading
EU kommisjonen Horisont 2020 Innovasjon Tilskudd

Oppdragsbasert innovasjon; Hva innebærer det under Horizon Europe (FP9) 2021-2027?

Det neste europeiske vitenskaps- og forskningsprogrammet, kjent som Horizon Europe, er utformet for å knytte sammen mennesker til prestasjoner finansiert av deres egne skattepenger, og for å løse utfordringene med finansiering av innovasjon, ifølge Carlos Moedas, som er EU-kommissær for forskning, vitenskap og innovasjon. Planene for Horizon Europe betyr en forlengelse av Horizon 2020, men det …

Continue Reading
EU kommisjonen Tilskudd

Søknadsportalen for Wifi4EU åpnet og brøt sammen

Tirsdag klokken ett åpnet portalen for å søke på gratis høyhastighetsnett finansiert av EU. Pågangen fra de nesten 19.000 kommunene som hadde registrert deg var stor og portalen hadde store problemer med å gjøre jobben. Først etter nesten en time fikk kommuner bekreftelse på at de hadde lagt inn sin søknad. I går ettermiddag brøt …

Continue Reading