Ukategorisert

Forskningsprosjekt førerløse busser – Gjesdal er med!

Gjesdal kommune har fått forskningsmidler til et prosjekt om førerløse busser. Prosjektmidlene har vi fått sammen med andre partnere fra Europa. Forum Virium Helsinki vil lede prosjektet. Det er en gruppe som arbeider sammen med Helsinki kommune, næringslivet og innbyggerne om å utvikle nye (digitale) løsninger for problemer som innbyggerne møter i byen.En av disse handler …

Continue Reading