CEF Programmet

Connecting Europe Facility (CEF) er et EU-program for å realisere grenseoverskridende infrastrukturer innenfor transport-, energi- og telesektorene i Europa. CEF Telecom er en del av programmet som omfatter telesektoren, og CEF Digital er satsingen innenfor dette som skal etablere digitale tjenesteinfrastrukturer på tvers av landegrenser i Europa. Difi har rollen som koordinator for CEF Digital i Norge.

CEF struktur

Gjennom CEF Digital tilbyr EU-kommisjonen en felles digital infrastruktur, finansieringsmuligheter og fagnettverk til offentlige og private virksomheter. Det er en målrettet satsing og samarbeid for å støtte det digitale indre markedet i Europa. Data og tjenester skal utveksles på en sikker og effektiv måte på tvers av landegrenser i Europa.

Muligheter for å søke om prosjektfinansiering

Midler for finansering av digitaliseringsprosjekter under CEF-programmet lyses ut flere ganger i året. Både offentlige og private virksomheter kan søke om midler for å knytte seg til de digitale tjenesteinfrastrukturene.

INEA (Innovation and Networks Executive Agency) er EU-kommisjonens enhet som administrerer finansiering av prosjekter under CEF Digital. Difi vil publisere informasjon om gjeldende utlysinger på Difi.no, men du kan også få informasjon om finansieringsmuligheter på INEAs nettsider.

Komponentene i CEF Digital

Difi har nasjonalt ansvar for å koordinere aktiviteter knyttet til CEF Digital i Norge. CEF Digital omfatter felles byggeklosser og sektorspesifikke infrastrukturer. Difi har opprettet et nettverk av ressurspersoner som vil hjelpe offentlige etater og private virksomheter med å ta i bruk komponentene. For hver komponent er det en ansvarlig etat og kontaktperson i Norge som har ansvar for å koordinere og drive aktivitet knyttet til den respektive komponenten.

Under er en oversikt over kontaktpersoner i Norge som kan gi informasjon om de ulike komponenter i CEF Digital.