EU | Funding

Om du har tenkt å søke om EU-finansiering, har du kommet til rett sted! Denne veiledningen kan hjelpe deg med å komme i gang hvis du ikke har søkt om EU-finansiering før, men det vil også være nyttig hvis du har tidligere erfaring med våre programmer.

Det nye EU-budsjettet, eller det finansielle rammeprogrammet går fra 2014 til 2020. Vår nye generasjon EU-programmer bygger på tidligere suksesser, men forbedres og strømlinjeformes kontinuerlig. Her vil du finne at vi legger stor vekt på viktige områder for EUs fremtid som: forskning og innovasjon, transport, energi, jobbmuligheter for den yngre generasjonen og bedre konkurranseevnen til europeiske bedrifter, for bare å nevne noen. Vårt mål er klart: å øke jobb og vekst og skape en bedre livskvalitet i Europa.

En annen ting vi har fokusert på, er å redusere byråkratiet. EU har forenklet sine økonomiske regler for Europas bedrifter, byer, regioner, forskere og frivillige organisasjoner. Tilgang til EU-finansiering er nå blitt enklere enn noen gang før, og vi jobber kontinuerlig for å forbedre oss videre. Vi vil at du skal kunne bruke tid på å gjøre produktivt arbeid, ikke fylle ut skjemaer.

På Europaportalens hjemmeside kan du lese mer om Norges bidrag.

Indirekte finansiering forvaltes av nasjonale og regionale myndigheter, og utgjør nesten 80 % av EU-budsjettet, hovedsakelig gjennom fem store fond som går under paraplyen til den europeiske unions strukturfond  English.

Disse fondene er:

  • Det europeiske fond for regional utvikling  English – regional og urban utvikling
  • Det europeiske sosialfond  English – sosial inkludering og godt styresett
  • Samhørighetsfond  English – økonomisk konvergens av mindre utviklede regioner
  • Det europeiske utviklings- og garantifond for landbruket
  • Det europeiske hav- og fiskerifond  English