Håndbok i EU-prosjekt

forside 2I samarbeid med Høgskolen SørØst Norge håper vi å kunne få på plass en brukerveiledning for søknadsprossesen for et EU prosjekt, med særskilt fokus på Horisont 2020.

Håndboken skal ta for seg EUs forsknings- og innovasjonsprogram og med budsjettet på 80 milliarder euro, for perioden 2014-2020. Programmet for verdens største. Målsettingen med programmet er å bedre den økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa. Norge deltar som fullt medlem. Boken skal ta for seg de fokusområdene for EU kommisjonen og gi større forståelse og høyere grad av suksess i søknadsskrivingen. Med et spesielt fokus for det offentlige og i første omgang kommuene.

 

 

side3
Fra kapitlet – Starte opp et Horisont 2020 prosjekt