Ledelse av prosjektteam

Sammensetning av teamet er avgjørende for suksess. Det man bør tilstrebe er at man rekrutterer inn personer i teamet som både passer inn mht faglig ferdigheter og personlighet.

«Hvis alle får en rolle som passer både ferdigheter og personlighet, vil teammedlemmene føle at de bidrar enda mer til helheten. De oppnår større anerkjennelse og belønning. Det blir også færre konfrontasjoner og sammenstøt i teamet, siden personene vet hva de bidrar med og ikke trenger å konkurrere om rollene med de andre team-medlemmene. I virkeligheten bidrar alle disse faktorene til å styrke både motivasjon og moral. Når du har bygget opp et sterkt team hvor alle har en rolle å spille, har du med andre ord gjort resten av jobben mye lettere for deg selv

De ni teamrollene (personlighet) er som følger:

  1. PLANTER (Ideskaper)

Disse mennesker er intelligente og originale tenkere. Deres største ferdighet er å skape nye ideer og løse vanskelige problemer. De sprer frøene som gir næring til resten av teamet og får teamet til å bære frukt.

Tillatelig svakheter: Oppe i skyene, tilbøyelig til å overse problematiske detaljer eller formelle regler.

  1. RESSURS-UTFORSKERE

Disse er også kreative, men skaper ikke nye ideer på samme måte som planterne. De tar heller andres ideer og utvikler dem. De er avslappede, utadvendte og vitebegjærlige. De er som regel uhyre populære. De er dyktige diplomater og forhandlere og raske i tankegangen.

Tillatelige svakheter: Kan miste interessen når den innledende entusi-asmen har gått over. Kan være overoptimistiske og ukritiske.

  1. KOORDINATORER

De er disiplinerte og behersket og har en naturlig hang til å fokusere på målene. De bidrar til å holde teamet sammen i arbeidet mot et felles mål.  Koordinatoren er den store, forenende kraften i teamet og nyter vanligvis de andre deltagernes respekt.

Tillatelige svakheter: Ikke enestående intellekt eller kreativ evne.

  1. UTFORMERE

Disse er dynamiske og full av nervøs energi. Utformerne er utadvendte, impulsive og utålmodige. Ofte er de irritable, på grensen til det paranoide. De elsker å ta utfordringer og å bli utfordret, og ofte er de svært ytelsesorienterte. De vil resultater, og presser andre for å oppnå dem. Dette kan føre til stridigheter, men sjelden langvarige. Konfliktene glemmes raskt. Utformerne er en drivende kraft som får ting til å skje, og derfor blir de ofte teamledere. De opptrer selvsikkert selv om de er i tvil.  De overbevises bare av resultater.

Tillatelige svakheter: Lar seg lett provosere og irritere, mister lett tålmodigheten. Sårer ofte andre menneskers følelser.

  1. KONTROLLØRER

Disse personene er intelligente, stabile og innadvendte. Ofte er de tørre, lite spennende, ja til og med kalde personligheter. Styrken deres ligger ikke i å skape ideer, men i å foreta klare og lidenskapsløse analyser av andres ideer. De veier alltid for eller imot, er kløktige dommere og treffer sjelden dårlige beslutninger.

Tillatelige svakheter: Mangel på entusiasme og evne til å motivere andre.  Kan bli uinspirerende (en «kald fisk»?).

  1. TEAMARBEIDERE

De støtter de andre medlemmene, er følsomme, sosiale og de som lettest oppfatter de følelsesmessige understrømmene i teamet. De er flinke til å lytte og er gode diplomater. De er lojale overfor teamet, populære og er som regel i godt humør. Deres instinktive reaksjon på nye ideer er å bygge videre på dem, istedenfor å lete etter svakheter.

Tillatelige svakheter: Ubesluttsom i krisetider. Tilpasser istedenfor å forandre.

  1. GJENNOMFØRERE

Dette er personen som besitter den organisatoriske dyktighet, sunne fornuft og selvdisiplin som trengs for å forvandle ideer og beslutninger til definerte og håndterlige oppgaver. De omdanner til handlingsplaner og er hardt arbeidende systematikere, uegennyttige og lojale. Påtar seg med glede oppgaver og liker å se resultater og skape orden.

Tillatelige svakheter: Mangel på fleksibilitet, langsom respons på nye ideer, motsetter seg forandringer.

  1. FULLFØRERE

De er bekymret og har en innadvendt natur selv om de kan virke rolige.  De bekymrer seg for alt som kan gå galt og er ikke fornøyde før de har undersøkt hver minste detalj. Men de er uhyre samvittighetsfulle og er glimrende korrekturlesere. Selv om de ikke er spesielt påståelige formidler de et press som kan gjennomsyre hele temaet.

Tillatelige svakheter: Bekymrer seg i utrengsmål, vil nødig delegere, kan være pedantiske.

  1. SPESIALISTER

De gjør alt for å skaffe seg spesielle ferdigheter og kunnskaper. De er bare interessert i sitt eget saksområde, som de taler varmt for og har en utpreget profesjonell holdning til. De viser liten interesse for andres arbeid, ja faktisk kan de bli einstøinger som vender ryggen til andre mennesker. Spesialisten har drivkraften, engasjementet og ensporetheten som kreves for å bli dyptpløyende ekspert på et lite saksområde. Er ofte en nøkkelspiller i vanskelige saker.

Tillatelige svakheter: Bidrar bare på et avgrenset område. Ser vanligvis ikke det store bilde.

Bearbeidet og tilrettelagt etter Ros Jay (1996) Når teamet er best. Alt du trenger å vite om vellykket teamarbeid. Bokklubben bedre ledelse. Hjemmets bokforlag a/s. Oslo.