SmartCity

Smart City, eller Smartby, er ifølge aktører som Smart Innovation Norway, et begrep som i dag brukes over hele verden og som forklarer hvordan byer og samfunn skal utvikles til å bli bærekraftige og fremtidsrettet der både økonomiske, sosiale og miljømessige verdier gjennomsyrer alt vi gjør og skaper. Det betyr at kommunen bygger samfunnet gjennom å benytte bærekraftige ressurser effektivt. I takt med urbanisering og en stadig økende befolkning, går den teknologiske utviklingen hurtig fremover. Noen av de store trendene som Big Data, Internet of Things, IKT og digitalisering ønsker å bygge fremtidens samfunn. Flere kommuner vedtar at FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for den nye kommuneplanen og setter dermed listen for deltakelse i den fremtidsrettede tankemåten som smarte byer representerer.

Hensikten med smart og bærekraftig teknologi er at den skal skape nye muligheter for yte bedre tjenester til innbyggerne. De fleste kommuner produserer store mengder data som kan gi nyttig informasjon og fortelle om ulike mønster og infrastruktur som kan benyttes til utvikling av fremtidens smartby. Smart infrastruktur ved bygg, vann, energi, helse, governance[2] og mobilitet kan fremme løsninger gjennom integrering, eksternt samarbeid og innbygger-/brukerdrevet innovasjon.

Kommunene kan jobbe med smarte byer for å nå FN bærekraftsmål mot 2030, og ikke minst skape økonomisk vekst og øke velferden hos innbyggerne. Det skjer i dag ved et Quadruple Helix-tankesett, som aktivt skaper samarbeid mellom akademia, offentlig sektor, næringsliv og innbyggere. Mange kommuner har med sin innovasjonsstrategi også innlemmet Pentahelixen – de sosiale entreprenørene i sin modell.

– Vår definisjon av en smart by er en by som bruker digital teknologi og innovative metoder for å gjøre livet bedre for innbyggerne, og driften av byen mer produktiv, forklarer Gard Jenssen, som er en av gründerne bak nettverket Smarte Byer Norge.

Les mer her: Trykk her!