EU kommisjonen Horisont 2020

EU Kommisjonen introduserer «Mission: Possible»

Bildet er hentet fra FILMWEB

I disse dager er Tom Cruise tilbake som Ethan Hunt i filmene Mission: Impossible. Denne gangen er selveste Preikestolen en av destinasjonene. Et oppdrag går selvsagt feil, og det får fatale konsekvenser for verden. Når Ethan Hunt forsøker å ta på seg oppdraget, begynner CIA å sette spørsmål til hans motiver. De blir derfor stående …

Continue Reading
Forskningsrådet

Ulike EU-Nettverk i Norge

EU-nettverkene gir muligheter for å diskutere problemstillinger og løsninger og er en fin måte å komme i gang med å søke Horisont 2020. Her kan du finne alliansepartnere og lære av andre. Forskningsrådet bidrar med faglig støtte gjennom de nasjonale kontaktpunktene (NCP-ene) alt etter behovene nettverket har. EU-nettverkene vil nå ut til flest mulig aktuelle …

Continue Reading
Horisont 2020

EU CALLS | SØK

Her kan du gjøre et raskt søke i ulike utlysninger fra EU. Trykk på EUcalls logo og sjekk tusenvis av utlysninger. WELCOME TO EU CALLS! Here, you can find the biggest list of *EU calls and **EU Project Partners! *An EU call (for proposals or for projects) is the process whereby applicants and project leaders submit their project …

Continue Reading
SMB

Virkemidler for å stimulere SMB under Horisont 2020

Her er litt informasjon om de siste endringene i startfinansiering fra EU-kommisjonen – SMB-instrumentet (en virkemiddel under Horisont 2020). Før 2018 var det en bestemmelse om at SMB instrumentet skulle gjelde bestemte industrielle temaer (13 totalt) for finansiering. Fra og med februar i fjor ble finansiering tilgjengelig for alle typer av prosjekter uten særskilte emnebegrensninger. …

Continue Reading
Innovasjon

Tilrettelegge for kommunal deltakelse i innovasjonsprosjekter

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020, er en prioritert finansieringskilde for norske institusjoner. Prosjektsamarbeid og samhandling mellom europeiske kolleger har økt betydelig gjennom årene. Sammenlignet med de andre nordiske landene har Norges kommuner et stort forbedringspotensial når det gjelder å søke og motta midler gjennom EU, særlig innenfor Horisont 2020 – Health, demographic …

Continue Reading
Ukategorisert

Forskningsprosjekt førerløse busser – Gjesdal er med!

Gjesdal kommune har fått forskningsmidler til et prosjekt om førerløse busser. Prosjektmidlene har vi fått sammen med andre partnere fra Europa. Forum Virium Helsinki vil lede prosjektet. Det er en gruppe som arbeider sammen med Helsinki kommune, næringslivet og innbyggerne om å utvikle nye (digitale) løsninger for problemer som innbyggerne møter i byen.En av disse handler …

Continue Reading