EU kommisjonen Forskningsrådet Tilskudd

Flere nye JPI Urban Europe-prosjekter innvilget

Byene er med hele veien i prosjektene som får penger fra Making Cities Work-utlysningen. De har spilt inn problemene sine og skal selv være med på å løse dem, sammen med aktører fra næringsliv, forskning og organisasjoner. Ideen bak utlysningen ligner på Mariana Mazzucatos ‘missions’-tenkning som legges til grunn for det neste rammeprogrammet fra EU, …

Continue Reading