Innovasjon Kommune

Hvem finansierer offentlig innovasjon?

Innovasjons-barometeret, som ble presentert hos KS tirsdag denne uken, er en undersøkelse av innovasjon på kommunale arbeidsplasser innenfor sektorene helse og omsorg, samt oppvekst og utdanning. 1786 enhetsledere i kommunale virksomheter har svart. Åtte av ti arbeidsplasser innenfor oppvekst og utdanning har innført innovasjoner, mot syv av ti i helse- og omsorgssektoren. Tilsvarende undersøkelse gjort …

Continue Reading
Innovasjon

Tilrettelegge for kommunal deltakelse i innovasjonsprosjekter

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020, er en prioritert finansieringskilde for norske institusjoner. Prosjektsamarbeid og samhandling mellom europeiske kolleger har økt betydelig gjennom årene. Sammenlignet med de andre nordiske landene har Norges kommuner et stort forbedringspotensial når det gjelder å søke og motta midler gjennom EU, særlig innenfor Horisont 2020 – Health, demographic …

Continue Reading
Ukategorisert

Forskningsprosjekt førerløse busser – Gjesdal er med!

Gjesdal kommune har fått forskningsmidler til et prosjekt om førerløse busser. Prosjektmidlene har vi fått sammen med andre partnere fra Europa. Forum Virium Helsinki vil lede prosjektet. Det er en gruppe som arbeider sammen med Helsinki kommune, næringslivet og innbyggerne om å utvikle nye (digitale) løsninger for problemer som innbyggerne møter i byen.En av disse handler …

Continue Reading