Forskningsrådet

Ulike EU-Nettverk i Norge

EU-nettverkene gir muligheter for å diskutere problemstillinger og løsninger og er en fin måte å komme i gang med å søke Horisont 2020. Her kan du finne alliansepartnere og lære av andre. Forskningsrådet bidrar med faglig støtte gjennom de nasjonale kontaktpunktene (NCP-ene) alt etter behovene nettverket har. EU-nettverkene vil nå ut til flest mulig aktuelle …

Continue Reading
SMB

Virkemidler for å stimulere SMB under Horisont 2020

Her er litt informasjon om de siste endringene i startfinansiering fra EU-kommisjonen – SMB-instrumentet (en virkemiddel under Horisont 2020). Før 2018 var det en bestemmelse om at SMB instrumentet skulle gjelde bestemte industrielle temaer (13 totalt) for finansiering. Fra og med februar i fjor ble finansiering tilgjengelig for alle typer av prosjekter uten særskilte emnebegrensninger. …

Continue Reading
Innovasjon

Tilrettelegge for kommunal deltakelse i innovasjonsprosjekter

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020, er en prioritert finansieringskilde for norske institusjoner. Prosjektsamarbeid og samhandling mellom europeiske kolleger har økt betydelig gjennom årene. Sammenlignet med de andre nordiske landene har Norges kommuner et stort forbedringspotensial når det gjelder å søke og motta midler gjennom EU, særlig innenfor Horisont 2020 – Health, demographic …

Continue Reading