EU kommisjonen Kommune Smart City

Hva er beste praksis i arbeidet med Smartby? – Smartby del 2

Rapporten «Mapping Smart Cities in the EU» ble bestilt for å frembringe bakgrunnsinformasjon og råd om Smarte byer i den Europeiske Union og gi forklaring på hvordan eksisterende mekanismene fungerer. I dette arbeidet ble en definisjon av Smarte byer etablert og dermed kunne byene i Europa som passet inn under denne definisjonen kartlagt. En analyse …

Continue Reading
Kommune Smart City

Strategidebatt og lansering av Smartbyavtale under Arendalsuka

Tirsdag arrangerte Smarte byer Norge debatt etter at Stortinget nylig stemte ned forslaget om en nasjonal strategi for smarte byer. De spurte hvordan byene selv ordner dette. Til smartbydebatten kom Nils Aage Jegstad (H) og Torstein Solberg (A) som begge var involvert i debatten på stortinget. I panelet satt også medlemmer fra Smarte Byer Norge …

Continue Reading